Nyheter

Konceptutvecklingsavtal förlängs med ledande tillverkare av kommersiella fordon – inkluderar nu även ny teknik

Haldex förlänger konceptutvecklingsavtalet med en av världens största tillverkare av tunga lastbilar. Tekniken kan användas inom nuvarande områden för broms- och luftfjädring samt inom framtida områden för självkörande fordon. Haldex kommer att vara en nyckelpartner i utvalda gemensamma projekt.

– Vi skalar nu upp och går in i nästa fas, säger Helene Svahn, VD och koncernchef på Haldex. Haldex är i framkant av teknikutvecklingen för självkörande och elektriska fordon och på grund av detta valdes vi till partner specifikt inom området Redundant Base, vilket vi är mycket stolta över.

– Vårt tidigare samarbete har varit till fördel för oss båda och vi har ett framgångsrikt partnerskap kring öppna och skalbara system. Dessutom kommer vår framåtriktade och nyfikna inställning till att utforska ny teknik och nya lösningar att dra nytta av respektive partners expertis på bästa möjliga sätt, fortsätter Helene Svahn.

Fordonsbranschen genomgår ett skifte som leder till nya krav på teknikinvesteringar och innovativa samarbeten. Det utökade partnerskapet är därmed i linje med marknadens nya förutsättningar.

– Med detta nya avtal kommer Haldex ta en aktiv roll i fordonsindustrins omvandling och bidra med idéer och teknologi som kommer få en verklig påverkan på verksamheten. Vi samarbetar för att ta oss an utmaningen under en spännande och ambitiös gemensam förändringsresa. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete och fler gemensamma projekt för att utveckla fordon för framtiden, avslutar Helene Svahn.