Nyheter

Nytt partnersamarbete mellan Centigo och OutSystems

För att möta den ökande efterfrågan på kortare utvecklingstid och mer agila, förändringsbara, IT-lösningar i digitaliseringsprocessen, satsar Centigo nu på OutSystems marknadsledande low-code-plattform.

Centigo går med i OutSystems partnerprogram för att ta ett grepp om den svenska marknaden för högproduktiv IT-utveckling och förändring. I en low-code-plattform kan både applikationsutveckling, samarbete och förändring ske på ett oöverträffat produktivt sätt.

Low-code är, precis som namnet antyder, utveckling som kräver mindre traditionell kodning – med hjälp av ett grafiskt gränssnitt och automatisering sänks trösklarna för att bidra i utvecklingsprocessen, samtidigt som experter kan lägga mer av sin tid och energi på den del av utvecklingsprocessen som kräver specialistkompetens. I dagens situation, med en stor och växande kompetensbrist inom IT-området i kombination med allt snabbare leveranskrav, finns ett stort intresse för sådana lösningar, både från näringsliv och offentlig sektor.

Produktivitetsutvecklingen inom IT-utveckling har länge varit svag. Nu viker Outsourcingtrenden därför att man anser att det går för långsamt, och det är svårt för många verksamheter att hänga med i digitaliseringen. Med OutSystems lösning kapar man utvecklingstiden och underhållskostnaderna inom IT med 30-90% och har då råd att ha lokala utvecklare som ligger nära verksamheten och kunderna, som får använda sin kunskap till de viktigaste delarna av utvecklingsprocessen, säger Sverker Gustafsson, partner och ansvarig för konsumentnära produkter och tjänster på Centigo, och fortsätter:

Centigo är Sveriges största svenskbaserade Management- och IT-konsultbolag, och vi har nu valt att satsa på att bli partners till OutSystems för att ge svenska företag stöd i att ta ett kliv framåt i agilitet och produktivitet.

Vi tror att ett erfaret och vaket konsultföretag med den breda och djupa kompetens som Centigo besitter är helt rätt partner för oss, då de förstår den agila IT-plattformens styrkor och möjligheter. Varje organisation kommer att behöva sin egen ”digitala fabrik” i framtiden och för det krävs mer än mjukvara, säger Jörgen Simon, kanal- och partnerchef för OutSystems i Norden.