Nyheter

Öppningen av nya väg 51 flyttas av säkerhetsskäl

Trafikverket flyttar fram öppningen av nya väg 51 mellan Svennevad och Kvarntorpskorset. Nytt datum för att öppna vägen är den 18 november.

Trafiken på nya väg 51 mellan Svennevad och Kvarntorpskorset skulle ha släppts på den 24 oktober. Men vissa arbeten med faunabron vid Pålsboda har dragit ut på tiden. Av säkerhetsskäl måste trafiken ledas om, tills dessa arbeten är klara. För att kunna ha full framkomlighet vid öppnandet av vägen så väljer Trafikverket därför att flytta fram tidpunkten.

– Vi vet att vägen är efterlängtad. Men vi tar vårt ansvar genom att förskjuta trafikstarten eftersom vi då har en trafiksäkrare väg vid öppning, konstaterar projektledare Jonas Danielsson.

Vägsträckan byggs som en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg, i ny sträckning mellan Svennevad och Kvarntorp. Vägen kommer passera Västra stambanan på bro. I projektet ingår även att bygga bort två plankorsningar och att sätta stängsel längs med järnvägen inne i Pålsboda.