Nyheter

Uppdrag på djupt vatten

I somras vann Norconsult Fältgeoteknik uppdraget att utföra geotekniska undersökningar och kärnborrning i Göteborgs hamn för att fördjupa farleden och rusta hamnen för nästa generations godsfartyg. I veckan genomfördes de sista geotekniska undersökningarna inför farledsprojektering.

Göteborgs hamn är Skandinaviens viktigaste godsnav, där 30 procent av utrikeshandeln passerar. Norconsult Fältgeotekniks uppdrag ställer därför höga krav på kvalité, arbetsmiljö- och säkerhet.

– Vårt uppdrag innebär att utföra kontroller av den geologiska undersökning som utförts i ett tidigare skede. Det är betydligt tuffare än det låter, då vi arbetar i en utsatt miljö som ligger öppet för vind och vågor och har ett vattendjup på över 20 meter, berättar Fältgeotekniker Markus Eskilsson Helén som har genomfört de sista geotekniska undersökningarna inför farledsprojektering.

Förutom extrema arbetsförhållanden var tidsaspekten en stor utmaning för Markus och hans kollega, som fick uppdraget att borra minst 5 undersökningspunkter per dygn – oavsett väderförhållanden. Där spelar utrustningen en avgörande roll för kvalitén i uppdraget, menar Markus.

– Tack vare vår utrustning, en stor och driftsäker jackuprigg från SSE med tillhörande bogserbåt, kunde vi utföra uppdraget utan problem trots tuffa förutsättningar, säger Markus. Det gick smidigare än förväntat, och flöt på bra – i dubbel bemärkelse.

Resultatet av undersökningarna ska nu bli en del av underlaget till inför det fortsatta arbetet med farledsfördjupning, som ska rusta Göteborgs hamn för nästa generations godsfartyg.