Nyheter

Sjötransport av bergmassa istället för lastbil provas på Blasieholmen

I veckan har lastning på fartyg och sjötransport av bergmassa testats på Blasieholmen i centrala Stockholm.
Ett led i förberedelsearbetet inför utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje och kommande sprängningar för tunnlar under Blasieholmen, Strömmen och Södermalm.

Provlastningen av bergmassa på Blasieholmen sker på ett inhägnat arbetsområde på kajen bakom Nationalmuseum mot Skeppsholmen.

Bergmassan som kommer från en igenfylld arbetstunnel som etablerades när tunnelbanan på 70–talet drogs fram till Kungsträdgården.

Lastfartyget Riona tillhör rederiet Ivar Lundh Sjöprojekt AB. Det är 69 meter långt, kan lasta 1800 ton och är utrustat med en Volvo grävmaskin på 23 ton.

Testet är ett samarbete mellan Region Stockholm och Stockholms stad. Syftet är att jämsides med lastbilstransporter utvärdera sjötransporter.

För att mäta bullernivåer som sedan vägs ”samman med andra faktorer som till exempel klimatpåverkan”.
Resultatet av utvärderingen ska publiceras i mitten på november.
Upphandlingen av kommande transporter av bergmassa från Blasieholmen är redan utlagd för anbud.
Proven med sjötransport avslutas den 31 oktober.

Efter utvärdering kan sjötransport komma att bli ett komplement till redan existerande underlag för upphandling.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, räknar med att totalt 7,4 miljoner ton bergmassa kommer att schaktas och transporteras bort när tunnelbanans Blå linje byggs ut till Nacka och Söderort.
Tilldelning av entreprenör för transport av bergmassa från Blasieholmen beräknas ske under första halvåret 2020.

Bilden:
Lastning av bergmassa på lastfartyget Riona vid kajen på Blasieholmen. Ett alternativ till lastbil som testas inför kommande tunnelbaneutbyggnad och borttransport av bergmassa från sprängningsarbeten.
Bild: Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT