Nyheter

Swedbank rådgivare för utgivning av Swedavias första gröna obligation

Idag tillkännagav Swedavia lanseringen av sitt nyetablerade ramverk för utgivning av gröna obligationer. Swedbank har agerat som en av rådgivarna kring framtagandet av ramverket, och en oberoende utvärdering har gjorts av Center for International Climate Research, CICERO.

Detta gör att Swedavia för första gången kan emittera gröna obligationer i syfte att finansiera hållbara investeringar inom flygbranschen. Swedavia kommer att vara den första flygplatsen i norden som emitterar gröna obligationer och den tredje globalt.

Swedavia driver och utvecklar tio flygplatser som ingår i det nationella basutbudet av flygplatser i Sverige. Företaget bildades 2010 och är helägt av den svenska staten. Swedavias vision är att utveckla framtidens flygplatser och skapa hållbar tillväxt för Sverige.

Swedavia har satt upp ett ambitiöst mål om nollutsläpp från sin egen verksamhet 2020, vilket innebär en omfattande omställning på flera områden. Emissionen av gröna obligationer är en del av arbetet för att uppnå det målet.

– Vi är glada att agera som rådgivare för Swedavia i denna fråga, det här uppdraget är helt i linje med vår ambition att stödja företag som gör hållbara val. Som en av storbankerna i norden och en inflytelserik aktör i samhället, har vi ett ansvar och en nyckelroll att påskynda övergången till en hållbar ekonomi, säger Stephen Martin, Head of Capital Markets på Swedbank.

Swedavias ramverk för gröna obligationer är i linje med Green Bond Principles som utvecklats av International Capital Markets Association. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera investeringar och projekt i följande kategorier som ingår i ramverket: Gröna byggnader och infrastruktur, energieffektivitet, förnybar energi, förebyggande och kontroll av föroreningar och hållbartransport.

– Vår strävan är att vara en världsledande aktör i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan och det är naturligt att också ha tillgång till en matchande finansieringsform. Swedavia är en etablerad aktör på kapitalmarknaden sedan 2013 och ramverket ger oss nu möjligheten att för första gången kunna erbjuda marknaden ett investeringsalternativ för att finansiera projekt kopplade till vår klimatomställning, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Swedavias ramverk för gröna obligationer har genomgått en oberoende utvärdering av Center for International Climate Research, CICERO. Swedavias ramverk gör det möjligt för företaget att emittera gröna obligationer enligt sitt befintliga Medium-Term Note-program om totalt 15 miljarder SEK.

Bild: Danilo Bueno