Nyheter

Akademin vinner MRFs stora pris 2019

Årets pris delas av professor Maria Börjesson, VTI och professor Jonas Eliasson.

Maria Börjesson, professor VTI, med motiveringen: för att hon går emot den gängse strömmen i akademin och vågar lyfta fram bilens roll i samhället och för att hon så pedagogiskt förklarar varför bilen och mobiliteten är viktig

Prof Jonas Eliasson
Motivering: han har på flera olika ledande positioner varit tydlig och drivande med att framföra fakta om samhällsekonomiska effekter av olika beslut inom trafiksektorn. Detta trots detta gått emot den rådande – och tyvärr trafikfientliga – ordningen.

– De båda pristagarna har var och en på sitt håll förklarat sambanden mellan samhällsutveckling och mobilitet, säger Tommy Letzén, ordförande i juryn. Det är viktigt att få förklarat det vi alla känner i grund och botten – att utan bilen stannar Sverige, och att branschen kan klara av framtiden på ett hållbart sätt. Det var därför juryn beslöt att dela priset mellan dessa två som både tillsammans och var för sig på olika arenor lyft in fakta i debatten på ett sätt som många kan förstå.

Priset, på 30 000 Sek delas ut till person eller organisation/företag som främjat utvecklingen av bilbranschen för en ökad mobilitet, funktioner för bättre resursutnyttjande och hållbarhet, ökad kunskap för flera eller förenklingar för personer i deras bilvardag.

Juryn består av Martin Sköld, Docent och författare med stort intresse för bilbranschen, Ewa Björling, tidigare Handels- och Nordisk samordningsminister med stort bil intresse, Johan Grape, konceptkreatör, företagsledare och bilentusiast, Tommy Letzén, VD MRF (ordf)