Nyheter

Energieffektiva serverrum och datacentraler

Servrar och datahallar slukar en allt större andel av den el som produceras. Energieffektivitet har en egen del av den europeiska standarden för datahallar och liknande.

Eller rättare, i en teknisk rapport – som är mer av en vägledning med bakgrund och motiveringar. Där samlas rekommenderade sätt och metoder att spara och bättre utnyttja energin. Rapporten kan både användas vid planering och konstruktion av nya anläggningar och vid drift och ombyggnad av befintliga.

Nu finns den tredje utgåvan tillgänglig som SEK TR 50600-99-1.

Se preview på SEK TR 50600-99-1, utg 3, Datahallsutrymmen och tillhörande system – Del 99-1: Vägledning för energihushållning. Genom titeln ”Vägledning för energihushållning” anknyter den till EUs uppförandekod för datahallar ”EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency”.

Det är ett frivilligt program som startade 2008.

Hållbarhet är mer än energihushållning.

Därför finns också SEK TR 50600-99-2, utg 2, Datahallsutrymmen och tillhörande system – Del 99-2: Vägledning för miljömässig hållbarhet. Den europeiska 50600-serien omfattar alla aspekter på serveranläggningar och datacentraler, t ex byggnad, elförsörjning och säkerhetsfrågor.

Flera delar behandlar nyckeltal för effektiv resursanvändning.

Nu pågår arbete med två nya delar, ”Energy Reuse Factor (ERF)” och ”Cooling Efficiency Ratio (CER)”.

Det sker i europeiskt samarbete inom standardiseringsorganisationen CENELEC och genom SEK Svensk Elstandard kan svenska specialister bidra i arbetet. Arbetet för de här delarna ligger under SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet.

Läs mer om SEK e-standard.

Bild av dlohner från Pixabay