Nyheter

Hallgruppen bygger världens största PVC-hall till Göteborgs hamn

Just nu pågår arbetet med byggnationen av Sveaterminalen – en ny spåransluten omlastningsterminal i Göteborgs hamn. Hallgruppen R.I AB har fått uppdraget att bygga den iögonfallande terminalen som är 360 meter lång med en lagerstorlek om hela 21 600 kvadratmeter (motsvarande cirka tre fotbollsplaner), vilket gör PVC-hallen till en av världens största.

Den nya Sveaterminalen är placerad i direkt anslutning till hamnens containerterminaler och ska möjliggöra väderskyddad omlastning av inkommande gods. Den 360 meter långa och 60 meter breda spåranslutna

PVC-hallen kommer därmed att avlasta hela Hamnbanan, och minska känsligheten för störningar.

– När den nya terminalen är i drift kan järnvägsvolymerna i hamnen öka ytterligare tack vare de nya ytor och omlastningsmöjligheter som tillskapats för att hålla takt med efterfrågan på marknaden. Med nya uppställningsspår kommer också hamnens järnvägserbjudande som helhet att bli ännu starkare, säger Claes Sundmark, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Byggs på endast 5 veckor

Tack vare Hallgruppens flexibla tältkonstruktioner kan terminalen byggas som en enda PVC-beklädd hall, och kommer bland annat utrustas med flertalet portar, gångdörrar, belysning och el. Den enorma terminalen beräknas vara färdig till första halvåret 2020, men den planerade byggnationen av PVC-hallen är förvånansvärt endast 5 veckor.

Den korta byggtiden för hallen är dock inte särskilt märkvärdig för Hallgruppen – ett ledande företag inom utveckling, produktion och försäljning av bland annat plasthallar, väderskydd och evenemangstält. På endast tre år har företaget mer än fyrdubblat sin omsättning, och har sedan etableringen 2015 en rad av stora och innovativa hall-och tältprojekt bakom sig.

Sveaterminalen är den senaste i raden av investeringar på järnvägssidan i Göteborgs hamn de senaste åren. Bland åtgärderna märks bygget av Arken Kombiterminal, Trafikverkets pågående utbyggnad till dubbelspår på Hamnbanan och APM Terminals tidigare modernisering och kapacitetsökning i containerterminalens järnvägsgodshantering.

Bilden:
Sveaterminalen.
Bild: Gothenburg port authority