Nyheter

BIMEYE för bättre kontroll över modeller och BIM-data i byggprojekt

Symetri Collaboration lanserar en ny samarbetslösning, BIMEYE, för bättre kontroll över
modeller och BIM-data i byggprojekt.

– BIMEYE bidrar till att lösa en av byggbranschens största utmaningar, nämligen att alltid hålla den stora mängden av BIM- och byggnadsdata uppdaterad på ett enkelt, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt. Med BIMEYE får man bättre kontroll över modeller och BIM-data och kan på så sätt arbeta mer effektivt i byggprojekt. Det är en samarbetslösning som ger alla projektdeltagare tillgång till BIM-data, oavsett vilket designverktyg de använder. Det innebär att samtliga kan samla in, kvalitetssäkra och kommunicera byggnadsinformation och bidra till att planerings-, projekterings- och byggnadsprocessen effektiviseras, berättar Steinar Svinø, VD för Symetri Collaboration.

Digital tvilling

BIMEYE gör det enklare för deltagarna i ett byggprojekt att arbeta med gemensamma BIM-data, eftersom
processerna i byggprojekt digitaliseras helt i form av en digital tvilling av den färdiga byggnaden. Tack vare att alla i teamet alltid har tillgång till korrekta och uppdaterade data från en och samma plats, blir det enklare att göra mer exakta uppskattningar, noggrannare beräkningar och att undvika felköp.

Användarvänlig och kostnadseffektiv lösning som ger konkurrensfördelar

BIMEYE ger användaren tillgång till effektiva verktyg och funktioner som ersätter tidskrävande manuella processer och plottning av data. Användarna kan därmed fokusera på sin kärnverksamhet, samtidigt som man kan göra mer exakta uppskattningar och beräkningar redan initialt i projekten.

Med BIMEYE kan projektdeltagarna dessutom samarbeta oavsett vilket designverktyg de har, vilket
samarbetslösningen är ensam om att erbjuda. Det ger projektören en stor konkurrensfördel.

– Man får full kontroll över sina modeller och BIM-data med vår samarbetslösning, samtidigt som man
sparar tid och pengar från första stund, avslutar Steinar Svinø.

BIMEYE är en oberoende lösning, som antingen kan köpas separat eller i kombination med Symetris
samarbetslösning Interaxo. Symetri Collaboration säljer båda produkterna och förstärker därmed sin roll som
marknadsledande inom samarbetslösningar för byggbranschen.

Om Symetri Collaboration och BIMEYE
I 18 år har Symetri Collaboration varit en ledande aktör och leverantör av samarbetslösningar till norska och
svenska byggprojekt. Varje dag används våra lösningar av mer än 90 000 användare. Symetri Collaboration
utvecklar och levererar samarbetslösningar till projekt inom bygg och anläggning, energi och teknik. Med vår
gedigna branscherfarenhet kan vi bidra till effektivare arbetsprocesser, förenklad delning av data, bättre
projektkvalitet och ökad lönsamhet för oss och våra kunder. Symetri Collaboration tog över BIMEYE från Symetri Sverige i juni 2019. Samarbetsverktygen BIMEYE och Interaxo utgör grundpelarna i det som kommer att bli Nordens bästa BIM Collaboration-lösning för byggbranschen. Besök www.interaxo.se

Bild: analogicus