Nyheter

DuPont Sustainable Solutions utsett till ledande konsultföretag inom tillgångsförvaltning

Undersökningsföretaget ALM Intelligence har utsett DuPont Sustainable Solutions till en av ledarna i kategorin ”Behovsbedömning och utveckling av kunders förmåga”.

Det oberoende undersökningsföretaget ALM Intelligence har utsett DuPont Sustainable Solutions (DSS) till ett ledande konsultföretag inom tillgångsförvaltning som skapar resultat för klienter inom olika branscher. September månads rapport ALM Vanguard of Asset Performance Management Consulting Providers bedömde 30 konsultföretags arbete med tillgångsförvaltning baserat på deras förmåga att skapa resultat för klienter i olika branscher och i olika scenarier.

– På DuPont Sustainable Solutions är vi tacksamma för det här uppmärksammandet som sammanfaller med att vi påbörjar vår resa som fristående företag. Vårt syfte är att skydda människor och förbättra verksamheters drift. Rapporten som ALM Intelligence tagit fram är ett intyg på att vårt arbete ökar verksamheters prestanda och leder till långvariga resultat för våra många kunder inom en rad olika branscher. Vi vill tacka ALM Intelligence för det här betydande erkännandet och tacka alla anställda på DSS över hela världen för deras fortsatta engagemang för att leverera värde till våra klienter, säger Davide Vassallo, vd på DuPont Sustainable Solutions.

DSS utsågs dessutom till “Best in Class” för sitt arbete inom utveckling av kunders förmåga och behovsbedömning.

ALM Intelligence förklarar att “DuPont Sustainable Solutions konsulter, varav många är erfarna anläggningschefer, ingenjörer och säkerhetsexperter, bidrar med orivaliserad praktisk trovärdighet till arbetet med sina klienter, vilket öppnar för ett ytterst kollaborativt och tillitsbaserat samarbete som gör det möjligt att implementera best practice-lösningar som skräddarsytts efter klientens specifika förutsättningar.”

Gällande behovsbedömning lovordas DSS för sin “unika förmåga att leverera det som antingen passar perfekt eller är mest lämpligt för klienten. Med projekt runtom i världen, inklusive Mellanöstern och Afrika, har företaget en god förståelse för kulturella skillnader, och kan anpassa sitt tillvägagångsätt med lösningar som skräddarsys efter klienters mognad, praktiska omständigheter och begränsningar i miljö.”

– Vi har sett majoriteten av företag närma sig tillgångsförvaltning som en enbart tekniskt utmaning, där frågan om människor ofta negligeras. Vår erfarenhet visar att det är möjligt att samtidigt minska risker och förbättra tillförlitlighet genom att stärka ett företags kultur kopplad till tillgångsförvaltning och genom att få med alla anställda i detta arbete. Vi är glada över att ALM har uppmärksammat att DSS erbjuder detta unika perspektiv till våra klienter, säger Johan van der Westhuyzen, chef för DSS i Mellanöstern och Afrika.

Om DuPont Sustainable Solutions

DuPont Sustainable Solutions (DSS), är en ledande leverantör av konsulttjänster som hjälper organisationer att skydda sina anställda och sina tillgångar, öka effektiviteten, påskynda innovation och höja personalens kunskapsnivå. Genom att använda sitt DuPont-arv, djupa expertis inom industri- och affärsprocesser samt mångsidiga team av expertkonsulter, hjälper DSS kunder att utveckla verksamhetsstyrningen till en konkurrensfördel. Ytterligare information finns på www.consultdss.com

Bild: DuPont Sustainable Solutions