Nyheter

Fujitsu tätar säkerhetsluckorna i Multi Cloud-miljöer

När multi-cloud blir en allt viktigare del av det digitala förändringsarbetet uppstår nya säkerhetsrisker, som ofta är dolda. Fujitsu lanserar nu en serie nya tjänster för att kunna dra nytta av Multi Cloud-på ett säkert och effektivt sätt.

Multi-cloudstrategier blir allt mer dominanta på företagsmarknaden. En undersökning bland beslutsfattare inom IT, Fujitsu State of Orchestration 2018/19, visar att företag i genomsnitt använder nio olika molnlösningar i det dagliga arbetet. Två av tre verksamheter uppskattar även att multi-cloud kommer att bli en ännu viktigare i deras IT-infrastruktur över de närmsta två åren.

Allt eftersom fler molnplattformar blir tillgängliga och leverantörer släpper nya tjänster, ökar komplexiteten i hur de fungerar tillsammans. Utmaningen blir då att användare måste kunna röra sig mellan plattformarna smidigt och effektivt, utan att behöva göra omständliga justeringar, och utan att tumma på säkerhetskraven.

– När multi-cloud nu är hjärtat i digitala transformationsprojekt, råder Fujitsu att man har med cybersäkerheten i beräkningen redan från början. På så sätt kan man hålla sitt dataskydd oberoende, och undvika att låsa in sig hos en enskild molnleverantör, säger Rob Norris, ansvarig för Enterprise Cyber Security på Fujitsu.

Fujitsus nya tjänster fokuserar på tre typer av riskzoner. Den första är just molnet, där många riskfaktorer är dolda under ytan för verksamheten. Den andra zonen behandlar den mänskliga faktorn, både ouppsåtliga misstag och angreppsförsök inifrån, eller att man inte har koll på snabbt förändrade regelverk.

Den tredje riskzonen handlar om angrepp utifrån – ett allt viktigare område idag då de flesta cyberattacker riktar sig mot människor snarare än infrastruktur, och bygger på så kallad social engineering.

De nya säkerhetslösningarna finns tillgängliga i Sverige från och med idag, med en tjänstebaserad prismodell.

Bild: Pixabay