Nyheter

Längdlandslaget köper biobränsle av SAS

Det svenska längdlandslaget har beslutat att investera i biobränsle för att reducera sina klimatpåverkande utsläpp. Laget köper biobränsle av SAS som motsvarar bränsleförbrukningen för åkares och ledares flygresor mellan Stockholm och Östersund under 2019.

Sedan i somras kan alla som flyger med SAS välja att köpa biobränsle, något som reducerar de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med upp till 80 procent.

– Vi är otroligt stolta över längdlandslagets beslut att köpa biobränsle. Vi utvecklar kontinuerligt mer hållbara produkter och tjänster och ett sätt att bidra till det är att erbjuda möjligheten att köpa biobränsle. Därför är det glädjande att de svenska skidåkarna vill vara delaktiga i omställningen till ett mer hållbart sätt att resa. Förhoppningsvis blir fler inspirerade att följa deras exempel, säger Karl Sandlund, EVP & Chief Commercial Officer, SAS.

SAS gör ingen vinst på bränslet som kunder som det svenska längdlandslaget köper och det adderas till det biobränsle som SAS redan köper in.

– För Svenska Skidförbundet är hållbarhet en naturlig del av verksamheten. Vi ska erbjuda bra idrottsmiljöer, ha en stabil ekonomi och vi vill på ett ansvarfullt och effektivt sätt använda naturresurser för att inte äventyra vårt klimat och framtida generationers möjligheter. Vi vill tillsammans med våra partners göra vårt bästa för att minimera vårt avtryck och kunna vara förebilder inom hållbart resande, varför vi är glada att tillsammans med SAS kunna ta steg mot ett mer hållbart resande, säger Ola Strömberg, förbundsdirektör och t.f. längdchef på Svenska Skidförbundet.

Ökad användning av biobränslen är en grundförutsättning för ett mer hållbart flyg och för att SAS ska nå sin målsättning att minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med 25 procent till 2030. SAS arbetar på olika sätt för att främja en storskalig produktion av hållbart biobränsle i Skandinavien.

Fakta om SAS och biobränsle

SAS använder enbart biobränsle med råvaror som inte påverkar tillgången till grödor som används för livsmedelsproduktion, tillgången till dricksvatten eller den biologiska mångfalden, och som använder så små arealer som möjligt.

Biobränsle levereras till SAS baserna i Stockholm, Oslo och Köpenhamn, eller till en lämplig flygplats så nära produktionsanläggningen som möjligt. Regelverket tillåter att upp till 50 procent biobränsle blandas med det fossila bränslet per flygning, något alla SAS flygplan är godkända för.

SAS samarbetar kontinuerligt med olika intressenter för att påskynda kommersialiseringen av biobränsle.