Nyheter

Ny ”skräptratt” ska ge renare rastplatser

Skräpiga rastplatser kan snart vara ett minne blott. Just nu genomför Trafikverket och Håll Sverige Rent ett pilotprojekt för att minska nedskräpningen på två olika rastplatser längs E4:an. Syftet är att undersöka hur det kan bli lättare för bilister att slänga sitt skräp på rätt ställen.

– Nu tar vi ett krafttag mot nedskräpningen. Det här är ett viktigt projekt för att testa hur vi kan underlätta för var och en att minska nedskräpningen på samtliga våra rastplatser i Sverige. Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att stoppa skräpet från att hamna på marken, säger Tommy Jonsson på Trafikverket.

Pilotprojektet pågår längs E4:an; på Mora Stenar, utanför Uppsala, och på Sillekrog, utanför Nyköping. Mätningar har gjorts för att undersöka skräpsituationen och nu sätts det upp nya avfallslösningar på platserna.

En av de nya lösningarna som man testar är från Danmark men helt ny i Sverige. Det handlar om den så kallade Tratten – ett rör med en tratt i höjd med fönstret på lastbilarna, där lastbilschaufförer enkelt kan sträcka ut armen från rutan och slänga i sitt skräp.

– Våra skräpmätningar visar att en stor mängd skräp finns där lastbilarna parkerar. Vi har därför tittat på soptunnor som är anpassade för just lastbilschaufförerna. Vi hoppas att trattarna med sin tydliga färg och inbjudande höjd faktiskt ska göra skillnad, säger Johanna Ragnartz, VD på Håll Sverige Rent.

Överfulla papperskorgar ska motverkas genom solcellsdrivna Big Belly’s. De komprimerar avfallet och klarar därför stora mängder skräp. De varnar dessutom när de börjar bli fulla och minskar antalet onödiga transporter när de ska tömmas.

På rastplatserna finns också Skräpkorrens stig som tar med barnen på en kort promenad med uppdrag och fakta om skräp i naturen.

Om projektet

Pilotprojektet är del av ett långsiktigt samarbete mellan Trafikverket och Håll Sverige Rent. Tillsammans vill man undersöka och utvärdera åtgärder för att minska nedskräpningen på rastplatser och längs statliga vägar. Projektet startade 2018 med en förstudie för att ta reda på problemets omfattning. Nu testas nya avfallslösningar för att avgöra om de på sikt ska installeras på fler rastplatser. Målet är att stoppa det skräp som slängs från bilar på större vägar. Fokus ligger på snabbmatsförpackningar och engångsmaterial. Nästa steg är att hitta samarbeten med kommuner och andra aktörer som snabbmatskedjor, köpcenter och andra som ligger nära vägar och rastplatser.

Bilden:
Skräptratten. Finns sedan tidigare i Danmark, men nu även i Sverige.
Bild: Håll Sverige Rent