Nyheter

Framtidens personbilstekniker stöttas av lokalt Uppsalaföretag

Att plugga till personbilstekniker idag är något helt annat än förr. Idag myllrar det av teknik under huven och i resten av fordonet. Behovet av det tekniska kunnandet har ökat enormt, med följd att dagens yrkesskolor behöver ta del av den nya tekniken i skolan. Møller Bil i Uppsala har uppmärksammat detta och lånar därför ut en helt ny Skoda Scala till Yrkesplugget.

För att ge ungdomar en bra grundutbildning är det ett måste för gymnasieskolorna att ha nära och starka samarbeten med bilbranschen. Mycket handlar om APL (arbetsplatsförlagt lärande), som är en stor del av utbildningen. Eleverna får med en handledare på verkstadsföretaget deltaga vid service och reparationer av fordon, i verkligheten.

Men, innan eleverna kommer ut på sina APL-platser är det viktigt att de får en bra grund att stå på, vad gäller teknik och konstruktion samt en förståelse för fordonets uppbyggnad och funktion.

Tack vare samarbetet med Møller Bil i Uppsala kommer Yrkesplugget kunna ge eleverna den viktiga grunden. Som i sin tur kommer leda till välutbildade personbilstekniker, som täcker en del av det behov som finns i branschen.

Enkätundersökningen 2018 bland transportbranschens medlemsföretag inom motorbranschen visade att det sammanlagda rekryteringsbehovet under den kommande treårsperioden uppskattas till 6 400 personer. I Uppsala län avser branschen att rekrytera 192 personer 2018-2020, och ingenting talar för att behovet mattas, utan tvärtom, så ökar det!

– Möller Bil Uppsala vill med detta säkra framtidens tekniker genom att på lokal nivå skapa förutsättningar för Yrkesskolor i Uppsala att i ett tidigt skede bekanta sig med våra produkter, säger Patrick Wallger servicechef på Møller Bil i Uppsala.

Samarbetet är långsiktigt och bilen byts ut var 6:e månad, allt för att den senaste tekniken skall finnas med i undervisningen.

– Vi är mycket glada och stolta över det samarbete vi har sedan länge med Møller Bil i Uppsala. Att nu ta det ett steg vidare känns otroligt givande, främst för våra elever men också för alla våra fordonslärare, säger Sanna Vingren tf rektor på Yrkesplugget.

Den helt nya Skoda Scalan kommer att överlämnas av Møller Bil i Uppsala till Yrkesplugget Uppsala på Hansellisgatan 21 i Fyrislund den 18 november kl. 14:00.

Vid överlämnandet närvarar Mikael Larsson, märkeschef och Patrik Wallger, servicechef från Møller Bil i Uppsala, Sanna Vingren tf.rektor, Nicklas Nilsson programansvarig personbilsteknikprogrammet samt Jesper Ström APL-samordnare Yrkesplugget.

Bilden:
Skoda Scala.