Nyheter

Ny vd för Geoforum Sverige som driver digitalisering i samhällsbyggandet

Intresseorganisationen Geoforum Sverige har utsett Sofi Almqvist till ny vd. Hon är idag enhetschef på exploateringskontoret, Stockholms stad, och vice ordförande i Föreningen Sveriges Stadsbyggare. Geoforum Sveriges arbete för samhällsnytta av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle kommer att intensifieras under Sofi Almqvists ledning.

Sofi Almqvist har en bred och gedigen bakgrund inom kommunal samhällsbyggnad och användningen av geodata och digitalisering för att skapa effektiva processer för hållbart samhällsbyggande. Hon har även stor erfarenhet av att driva utvecklingsarbete inom organisationer.

– Det är mycket glädjande att vi har kunnat rekrytera Sofi Almqvist som ny vd för Geoforum Sverige. Hon har ett stort driv, stort nätverk, helt rätt bakgrund för jobbet och blir en utmärkt kraft i arbetet med att lyfta geodataområdet i samhällsbyggandet och inom andra samhällssektorer, säger Eric Jeansson, styrelseordförande Geoforum Sverige.

– Digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn sker fortare än aldrig förr. Att få vara med på denna resa, för effektiv och hållbar samhällsbyggnad genom datadriven utveckling, är ett stort privilegium. Jag ser verkligen fram emot att få jobba med Geoforum, och tillsammans med medlemmarna bidra till geodatasektorns utveckling in i 2020-talet, säger Sofi Almqvist.

Sofi Almqvist tillträder tjänsten i februari 2020.

Om Geoforum Sverige:
Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle. Vi representerar drygt 200 organisationsmedlemmar från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra fokusområden är öppna geodata, digital samhällsbyggnadsprocess och smarta städer samt kompetensförsörjning.

Medlemmar i Geoforum Sverige fördelar sig på 100 kommuner, 20 statliga myndigheter, 60 företag samt landets viktigaste universitet och högskolor inom föreningens verksamhetsområde. Här finns landets största tekniska konsultföretag och geodata/GIS-företag och statliga myndigheter med ansvar inom geodataförsörjningen, till exempel Boverket, Lantmäteriet, SGU med flera.

Bilden
Sofi Almqvist.
Bild: Geoforum