Nyheter

Riksdagens beslut att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030 är löjeväckande enligt miljödebattör

Per Kågeson är forskare, debattör inom miljöområdet och var fram till pensionen adjungerad professor i miljösystemanalys vid Centrum för Transportstudier vid KTH. Per Kågeson är författare till den nyligen utgivna ESO-rapporten, Klimatmål på villovägar?

Han menar att målsättningen är orealistisk och snudd på oseriös. Han pekar t.ex. på att transportsektorn till 2018 hade minskat sina utsläpp med 15 procent. Det innebär attt branschen har elva år på sig att ta hem de återstående 55 procenten, skriver siten fplus.

– Jag har svårt att se varför man sätter upp mål som är så orealistiska att det är uppenbart att de inte kommer att lyckas. Glappet mellan mål och vad som är möjligt riskerar snarare att leda till att de olika aktörerna ger upp, säger Per Kågeson till fplus.

Det finns ju heller ingen politiker som är beredd att gå till val på att höja drivmedelsskatterna så kraftigt att priset vid pump åtminstone skulle fördubblas. Det krävs nämligen för att fordonsflottan och vägtrafiken ska minska radikalt. Det finns ju partier som nu tvekar inför den 2-procentiga årliga indexerade skattehöjningen av drivmedel som riksdagen kommit överens om, fortsätter han.

Per Kågeson pekar dock på en rad punktinsatser som kan göras för att minska trafik och utsläpp.

– Jag har pekat på ett antal kostnadseffektiva förslag som relativt lätt kan åstadkommas. Ett sådant är att påbörja en bättre övervakning av hastigheterna. Om lastbilar inte får köra fortare än 80 km/h så gör det en stor skillnad i utsläpp. Det är oerhört samhällsekonomisk effektivt. Sen tycker jag att man ska skrota ett antal reseavdragen och skärpa beskattningen av förmånsbilar.

Bild av GREGOR från Pixabay