Nyheter

Infinidat prisade av Gartner för modern datalagring

Infinidat utses till ledare i Gartners senaste lagringskvadrant. Det sker efter att två kvadranter slås ihop till en, vilket är en följd av den ökade komplexiteten för lagringslösningar.

Om det finnas något som uppfattas som sanning i IT-världen så torde det vara analysföretaget Gartners ”magiska kvadranter”. Det går självklart att ha dubier mot dem, men det är kanske den bästa oberoende bedömningen av leverantörer som finns, inom ett stort antal teknikområden.

Kvadranten som tar upp datalagring blir med bakgrund av det här viktig för leverantörerna. Därför är Fredrik Arveskär glad när Infinidat utses till en av de ledande leverantörerna inom beständig datalagring (primary storage), eller kort och gott tillförlitlig datalagring.

Fredrik Arveskär är Nordenchef på Infinidat:

– Gartner slår ihop kvadranterna för generella diskarrayer och flashbaserade. Det nya sättet att se på lagringsmedia gynnar oss, eftersom vi nyttjar både flash och diskar och det är en bekräftelse på att det är en viktig del av arkitekturen, men inte den viktigaste, säger Fredrik Arveskär.

Enkelt uttryckt kan man kanske säga lagringslösningarna blir allt mer komplexa och allt mer heterogena. Det är en milstolpe att kvadranten slås ihop, men det är bara en del i vår vision för att kunna leverera morgondagens lagringsplattform. Marknaden kräver lagring på olika ställen i företagens egna datacenter och i privata och publika moln, vinnaren kommer att vara den leverantör som har en plan och en design som är redo för detta.

Namnet på Infinidats arkitektur, och vision, är Elastic Data Fabric. Det är en arkitektur som omfattar både hårdvara och mjukvara. En fördel för Infinidat är att man började jobba med sin lösning senare än många konkurrenter, från och med 2011, och därför kan undvika ”arv” i teknologin. Nackdelen är förstås att många potentiella kunder redan har andra lagringslösningar som behöver fasas ut till Infinidats förmån.

Att det har gått bra visas bland annat av höga betyg från lagringskunder i Gartners undersökningar. Under tolv månader fram till 18 september i år rekommenderade till exempel samtliga tillfrågade 114 Infinidatkunder köp av företagets produkter.

Bland andra ledare i lagringskvadranten märks till exempel etablerade IT-företag som IBM, HPE och Dell EMC, och uppstickare som NetApp.

Bland kriterierna i utvärderingen märks att den tar upp produkter som fanns allmänt tillgängliga 31 maj i år. Ett annat kriterium är att produkter som utvärderas inte ska vara känslig för enstaka hårdvarufel (no single points of hardware failure). Eller i klartext: lagringen ska funka även om en disk eller någon annan komponent går sönder.

I vanlig ordning delas leverantörerna som deltar in fyra kategorier efter två huvudkriterier: förmåga att leverera och hur komplett vision man har inför framtiden. För att utses till ledare måste både dessa kriterier bedömas positivt.

Det fullständiga namnet på lagringskvadranten är 2019 Gartner Magic Quadrant for Primary Storage. Gartner uppskattar det globala värdet för den marknaden till 16,8 miljarder dollar, cirka 162 miljarder kronor, under 2019.

Bilden:
Fredrik Arveskär är Nordenchef på Infinidat.