Nyheter

Resia fortsätter sin förflyttning mot en mer digital position

Precis som övriga resebranschen och andra bolag inom retail upplever Resia Travel Group att privatkundernas beteenden förändras i en allt snabbare takt. Företaget intensifierar nu sitt förändringsarbete.

– Vi anpassar oss till konsumenternas förändrade beteende. I allt högre grad kontaktar de oss digitalt eller via telefon och deras besök i våra butiker minskar. Vi vill framöver förstärka tillgängligheten och öka kundernas valmöjligheter kring personlig service på ett kostnadseffektivt sätt, säger Lisa Karlsson Bruzelius, Chief Commercial Officer Semesterresor på Resia Travel Group.

Resia satsar på färre men större enheter genom att de minsta butikerna stängs. Verksamheten på Resias kontor som arbetar med företagskunder lokalt berörs inte av förändringen.

– Vi kommer att göra omfattande satsningar för att utveckla kundupplevelsen och bli mer tillgängliga än någonsin för fler konsumenter, trots att vi inte kommer vara fysiskt närvarande med butiker på lika många orter, avslutar Lisa Karlsson Bruzelius.

Bild: Resia