Nyheter

Engcons ägare prisas för att de skapar framtidstro i sin hembygd

Tiltrotatortillverkaren och Strömsundsbaserade bolaget Engcons ägare, Stig och Monica Engström, vann priset Årets Innovation Champion vid årets Guldgalan, som är Jämtlands företagargala vars syfte är att lyfta fram länets starka företagande.

Priset delas ut till de som med stark drivkraft och entreprenörsanda är förebilder som bryter ny mark och har mod att satsa på idéer som skapar unika mervärden. På plats på galan för att ta emot priset var Monica Engström.

– För oss har det alltid varit självklart att stötta utvecklingen av företagandet i Norrlands inland. Ett starkt företagande här uppe gynnar inte bara våra lokala samhällen utan också oss på Engcon. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vara den världsledande aktör vi är idag med bas i Strömsund och Östersund. Därför är det både kul och hedrande att detta arbete uppmärksammas, säger Monica Engström.

Guldgalan har satt upp följande kriterier för att vinna priset:

”Priset tilldelas en person/personer vars sätt att vara och agera bidrar till att skapa en positiv kraft för Jämtland och länet i stort. Med vinnar­mentalitet och modet att bryta ny mark skapar årets Innovation Champion nya värden i samarbete med andra och säkerställer därmed en hållbar och attraktions­skapande framtid här i Jämtland”

Juryns motivering till Stigs och Monica utmärkelse lyder:

”Med en passion för den bygd de lever och verkar i har Monica och Stig Engström under många år inte bara lagt tid på sin egen resa med Engcon, utan envist och lojalt stöttat lokala entreprenörer att utveckla sin innovationskraft. Det i sin tur har skapat en framtidstro och gnista i Strömsunds kommun som också spiller över till andra delar av Jämtlands län.”

Monicas förmåga att skapa framgångsrikt entreprenörskap har länge haft stor betydelse för ett mer näringslivsvänligt Strömsund. Genom att investera i startup-bolag inom ny teknik bidrar hennes egna bolag i Monen koncernen till att främja teknisk kompetensutveckling i Norrland.

Med en imponerande ambitionsnivå har Stig utan att tveka tagit Strömsund till världen. Hans kärlek till sin hembygd och ansvar för densamma har format Engcon till det lokala-globala företag det är idag.

Mycket målmedvetet och med kunden i fokus har han byggt en världsomspännande verksamhet med rötterna stadigt förankrade i den jämtländska myllan. Industrialism och företagande i Norrlands inland tycks vara ett vinnande koncept.

Bilden:
Stig och Monica Engström.
Bild: Engcon