Nyheter

Forskningsinstitut: Fibernät ger bäst tillgång till framtidens digitala tjänster

Skillnaderna mellan fibernät och olika trådlösa tekniker har analyserats som del av det statliga forskningsinstitutet RISEs rapport om Infrastrukturval för att nå Sveriges bredbandsmål. I rapporten, som nyligen presenterats för Sveriges Riksdags trafikutskott, konstateras att fortsatt utbyggnad med fibernät är den säkraste och kostnadseffektivaste lösningen.

– Behoven av snabba upp- och nedladdningshastigheter förväntas öka när nya smarta tjänster inom näringslivet och välfärden blir tillgängliga för företag och privatpersoner. Fiberkommunikation är byggt för detta och erbjuder idag garanterade bredbandshastigheter som klarar målet 1000 Mbit/s både som upp- och nedladdning. Men viktigare än så, är att kapaciteten hos en optisk fiber är i stort sätt obegränsad, och på det sättet representerar fiberinfrastruktur en framtidssäker investering, säger Marco Forzati från RISE.

– Den framlagda rapporten stärker oss i vår övertygelse att bredband via fiber är det mest framtidssäkra. Fibernät från Övik Energi ger också kunden valfrihet att välja bland många olika leverantörer av bredband, TV och telefoni i vårt öppna nät. Det bidrar till attraktiva tjänster och priser säger Mattias Lindberg från Övik Energi.

I rapporten konstateras att fortsatt utbyggnad med fibernät är den säkraste och kostnadseffektivaste lösningen för att ansluta 98% av befolkningen med 1000 Mbit/s. Fortsatt fiberutbyggnad ger även bättre förutsättningar att ansluta de resterande 2 % med hastigheter mellan 30 – 100 Mbit/s genom en kombination av olika tekniker som fiber och trådlöst.

Bilden:
Marco Forzati berättade i riksdagens trafikutskott att fibernätets höga upp- och nedladdningshastighet möjliggör användning av nya digitala tjänster i framtiden.
Bild: Övik Energi