Nyheter

Invigning av Storvretas pendlarparkering

Nästa vecka är det dags invigning av Storvretas pendlarparkering nordöst om Uppsala. Pendlarparkeringen har utökats och rustats upp och kan nu ta emot dubbelt så många bilar och cyklar inför fortsatt resande med tåg eller buss.

Som ett led i kommunens arbete med att stimulera hållbart resande och stärka Uppsalas landsbygd har pendlarparkeringen i Storvreta rustats upp. Antalet parkeringsplatser för bilar på västra sidan har utökats och totalt på båda sidor järnvägen finns nu drygt 50 platser varav två är handikappanpassade.

Antalet cykelparkeringsplatser har utökats till dubbelt så många som tidigare (totalt 90 platser), och hälften av dem är väderskyddade. Det finns även fyra särskilda parkeringsplatser för lådcyklar och en ny cykelpump.

Storvreta är Uppsala kommuns största tätort efter Uppsala stad och ligger cirka 15 kilometer utanför Uppsala. Det är ett område i stark utveckling där det fram till år 2040 kommer att byggas cirka 2 000 nya bostäder och etableras nya verksamheter.

– Genom fler parkeringsplatser för både cykel och bil i anslutning till kollektivtrafik på landsbygden får fler möjlighet att välja ett hållbart resande, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

– Fler pendlarparkeringar är ett viktigt steg för att sluta klyftan mellan Uppsalas stad och landsbygd. Det här kommer förenkla vardagen för många Storvretabor och jag är glad att parkeringen äntligen är på plats, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Datum: 13 november
Tid: 14.15
Plats: pendlarparkeringen vid tågstationen i Storvreta

Bild: Uppsala kommun