Nyheter

Specialist på nyläggning och byte av ledningar med schaktfria metoder

BCT Schaktfri Teknik utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet de verkligen vad rörspräckning handlar om.

– Vi vill ha en närhet till våra kunder och aktuella objekt, för att snabbt kunna vara på plats för planering och genomförande av objekt.

BCTs metoder har störst efterfrågan i tätorterna med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Man är därför etablerade i Stockholmsregionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har man nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

Det skapar också en närhet till övriga orter längs med denna axel såsom Gävle, Västerås, Örebro, Jönköping och Västervik. Men man arbetar idag över hela Sverige och är inte låsta till just dessa orter.

OMRÅDEN BCT ARBETAR INOM:

Rörtryckning:

Då enbart en gata, landsväg, cykelväg eller ett järnvägsspår skall korsas passar metoden Rörtryckning bäst. Rörtryckning är den snabbaste och enklaste metoden.

Man använder jordraketen Grundomat som arbetar sig genom marken och drar ett skyddsrör med sig. Passar för längder upp till cirka 20 meter. Storlek på skyddsröret är upp till 110 mm.

FAKTA, RÖRTRYCKNING:


– Jordraket Grundomat 75 mm.


– Används vid trånga utrymmen

– Rördimension upp till 50 mm

– Längder upp till ca 15 meter


– Ansättningsdjup min. 50 cm

– Jordraket Grundomat 130 mm

– Rördimension 110 mm

– Längder upp till ca 20 meter


– Ansättningsdjup min. 100 cm


– Klarar svårare markförhållanden

Samtliga utrustningar är lastade på små smidiga lastbilar

STYRD BORRNING/AT-BORRNING:

Då arbetet innefattar rörinstallation på längre sträckor (från ca 20 och upp till 500 m) och då en viss borrlinje måste följas passar Styrd borrning bättre. Detta kan vara under större motorvägar, gator med befintliga ledningar, serviser till byggnader, ömtåliga parkytor, under åker- mark för att hindra avgrävning av dräneringar.

Exemplen är många och idag är det oftast tanken som sätter stopp för att se möjligheterna med styrd borrning.

Det finns idag maskiner anpassade för både små och stora projekt. Tekniken med styrbar borrning gör även att man under rätt förutsättningar kan borra självfallsledningar.

Då längre installationer eller större dimensioner krävs (upp till 500 m) är Styrd borrning med stor borr-rigg aktuellt. I detta fall startas borrningen ifrån marknivån. Borrningen påbörjas alltid med en viss vinkel neråt vilket medför att man måste plana ut efter start.

FAKTA, STYRD BORRNING MED MEDELSTOR RIGG:


- Start från markyta Borrlängder upp till 300 meter

– Rördimensioner mellan 25-400 mm


- Kan användas för ledningar med fall


– Sökinstrumentet anger exakt djup och lutning

MINIRIGG

Då det är begränsat med utrymme passar vår minsta borr-rigg bra. Det kan till exempel vara i trottoarmark , servis in till fastighet osv. Då man startar från ett schakt kan vi följa den tänkta borrlinjen direkt (utan att behöva plana ut efter start). Den minsta borr- riggen är möjlig att borra upp till 40 meter med och dra med rör upp till 160 mm i diameter.

FAKTA, STYRD BORRNING MED MINIRIGG:


- Schaktens längd och bredd endast 120 cm
• Borrlängder upp till 40 meter


– Rördimensioner mellan 25-160 mm


– Kan användas för ledningar med fall


– Sökinstrumentet anger exakt djup och lutning

– Lämplig för innerstadsmiljöer

VIBRATIONSFRI RÖRRENOVERING:

Då ett gammalt rör är i behov av renovering passar metoden Burstning. Detta gäller rör med dimensioner mellan 100-400 mm. Denna metod kan användas på alla typer av rör såsom gjutjärn, segjärn, betong och lergods.

Ledningar som är mindre än 100 mm är ofta galvledningar. Dessa kan man med hjälp av jordraketen Grundomat “knacka ut” och ersätta med ett nytt skyddsrör i plast. Fungerar likadant som rörtryckning med skillnaden att man trycker det gamla galv- röret framför sig.

I mottagningsgropen kapas röret löpande när det kommer fram.

FAKTA, VIBRATIONSFRI RÖRRENOVERING:

– Draglängder upp till 150 meter


– Utbyte av rör mellan 100-400 mm


– Kan användas på all typer av rör såsom gjutjärn, segjärn, betong och lergods

– Kan användas på vatten-, gas-, dag-, spillvatten- och övriga industriledningar
• Minimal schaktning
• Lämplig för innerstadsmiljöer

– Snabb metod ( minst en sträcka per dag) • Inga vibrationer

HAMMARBORRNING

Hammarborrning är en metod som används när materialet inte är lämpligt för styrd borrning eller tryckning.

Det vill säga, att det i materialet finns mycket sten och block till exempel morän eller uppfyllda vägar.

Metoden används för raka korsningar under vägar. Med hjälp av en luftdriven hammare så slår man sönder ev. stenar och även berg som ligger i borrlinjen. I samband med att hammaren arbetar sig framåt så driver man samtidigt med sig ett stålrör.

FAKTA, HAMMARBORRNING:

– Lämpliga längder 8-25 m


– Dimensioner upp till 400 mm

– Längre längder är möjliga