Nyheter

Cramos vd Leif Gustafsson vill bli större

Cramos vd Leif Gustafsson menar att de stora rentalföretagen måste bli större för att kunna möta nya kundkrav i en bransch som nu konsolideras. Detta efter att holländska Boels lagt ett bud på att köpa Cramo.

– Tillsammans skulle vi bli en klar nummer två i Europa. Vi skulle även bli marknadsledande i tolv av de 17 länder där vi kommer att ha verksamhet. Det är en bra utgångspunkt för att bli en betydande del av en konsoliderande bransch i Europa, säger Cramos vd Leif Gustafsson till Dagens Infrastruktur.

Det holländska hyresföretaget Boels har lagt ett bud på alla aktier i Cramo. Om affären går igenom blir den nybildade koncernen ett av de ledande rentalföretagen i Europa med drygt 750 uthyrningsdepåer i 17 länder och omsättning på cirka 1 250 miljoner euro.

Maskinuthyrningsbranschen i Europa håller på att konsolideras. Tidigare i år köpte finska Ramirent svenska Stavdal. Strax därefter köptes Ramirent av Europas största maskinuthyrare, franska Loxam.

– Cramo som bolag har specialiserat sig som maskinuthyrare sedan vi sålda av vår modulverksamhet. Vi har tittat på den europeiska marknadens utveckling och sett att det pågår en konsolidering som vi vill vara en del av, säger Leif Gustafsson.

Han menar att det finns många fördelar att vara en del av ett större företag. Cramo och Boels är ungefär lika stora och har inte mycket överlappande verksamhet. Boels är starka i Centraleuropa och Cramo är starka i Norden.

– Det skiljer lite i produktutbud och kundsegment. Boels kunder är mindre och medelstora företag medan Cramo främst jobbar med större företag och projekt. Det gör att vi kan lära en hel del av varandra och kan få synergieffekter.

Leif Gustafsson påpekar att konsolideringen inte är något nytt fenomen. Uthyrningssektorn är en relativt ny bransch. Den har varit och är väldigt fragmenterad, med många lokala och regionala aktörer.

– Det har gjorts mindre förvärv genom åren. På senare tid har förvärven blivit större. Det finns flera anledningar till det. Bland annat ger större volymer bättre inköpsmöjligheter. Att ha verksamhet i flera länder är bra för att få hög uthyrningsgrad. Om det blir sämre konjunktur i ett land kan man enkelt flytta utrustning till ett land med bättre konjunktur. 

Leif Gustafsson konstaterar att rentalbranschen trots de stora uppköpen fortfarande är fragmenterad och kommer att vara det flera år framöver. Samtidigt ökar kundernas krav. 

– De vill inte enbart hyra en maskin längre. De vill ha råd, hjälp med projektplanering och byggplatslogistik med mera. För att kunna möta morgondagens kundbehov kommer det att krävas en viss kunskap och kapacitet. Därför tror jag att konsolideringen av branschen kommer att öka och de stora företagen kommer att bli större.

Cramos styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera budet. Stora aktieägare som tillsammans kontrollerar 18,9 procent av aktierna i Cramo, har meddelat att de accepterar anbudet. Boels erbjudande löper fram till början av januari 2020.

Bilden: 

Cramos vd Leif Gustafsson tror att konsolideringen av rentalbranschen i Europa kommer att öka och att de stora företagen kommer att bli större. Foto: Cramo