Nyheter

Lidingö stad utsedd till Sveriges DigitaliseringsKommun 2019

Lidingö stad tilldelas utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019, för att i ord och handling ha visat att det går att balansera effektivitet och innovation. Lidingö stad höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.

Till Sveriges DigitaliseringsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Prisutdelningen ägde rum under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan under tisdag kväll.

Juryns motivering lyder:

”Årets vinnare visar såväl mod som vilja i att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov och verksamhetens utmaningar. Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen. Årets vinnare når resultat på riktigt. De höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.”

Genom en utpräglad samverkanskultur och en inställning bidrar man också till hela Sveriges innovationskraft. Lidingö stad visar i ord och handling att det går att balansera effektivitet och innovation och visar vägen mot en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning.

Juryn för Sveriges DigitaliseringsKommun 2019 består av:

Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering Sveriges Kommuner och Landsting (juryns ordförande), Malin Bohlin, enhetschef, enheten för digital förvaltning Infrastrukturdepartementet, Anna Eriksson, generaldirektör DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, Mia Forsäng, business accelerator Telia, Maria Johansson, enhetschef Vinnova, Cecilia Lejon, rådgivare offentlig sektor PwC Sverige, Johan Magnusson, docent Göteborgs universitet, Haron Zafar, affärsansvarig Kvalitetsmässan, och Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun delas ut vartannat år i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg. Priset är en skulptur och 50 000 kr.

Bilden:
Lidingö stad tar emot utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun av prisutdelare Anders Ygeman.
Bild: Svenska Mässsan