Nyheter

Var sjunde svensk kan tänka sig en helt mobilfri semester

Digital detox har varit en allt hetare trend under det senaste året, och Tickets nyligen genomförda Sifoundersökning visar att var sjunde svensk kan tänka sig en helt mobilfri utlandssemester under det kommande året. En klar majoritet kan på ett eller annat sätt tänka sig att helt eller delvis begränsa mobilanvändandet när de reser på en semesterresa utomlands.

14 procent av alla svenskar kan tänka sig att helt lägga undan mobilen under kommande utlandsresor, och ha en helt mobilfri semester. Intresset för en mobilfri semester är som störst bland svenskar i åldern 30-44 år, där nästan en av fem (18 procent) uppger att de kan tänka sig mobilfritt semesterfirande utomlands.

Sociala medier är det som svenskarna helst skippar. Var tredje svensk (32 procent) kan tänka sig en detox från sociala medier som Facebook och Instagram, och vill då stänga av samtliga sociala medier-appar under semester men ha åtkomst till övriga funktioner. Främst är det kvinnor i åldern 18-29 år som vill avstå från sociala medier under utlandssemestern. Så många som hälften av alla kvinnor i denna åldersgrupp (48 procent) kan tänka sig en sociala medier-detox under kommande utlandssemestrar nästa år. Motsvarande siffra bland männen i samma åldersgrupp är 35 procent.

27 procent av svenskarna kan inte tänka sig en mobilfri semester över huvud taget. Männen är minst benägna att logga ut – 32 procent uppger att de inte är intresserade av mobilfritt, medan endast 22 procent av kvinnorna inte kan tänka sig att resa utomlands på en semesterresa utan att vara uppkopplad.

Skulle du kunna tänka dig att ha en mobilfri utlandssemester under det kommande året?

Ja, jag är intresserad av en helt mobilfri utlandssemester (14 procent)
Delvis, jag vill avstå från sociala medier (t.ex. Instagram och Facebook), men ha åtkomst till övriga funktioner (32 procent)
Delvis, jag vill avstå från mejl men ha åtkomst till övriga funktioner (8 procent)
Delvis, men på annat sätt än ovan (12 procent)
Nej, kan inte tänka mig att ha en mobilfri utlandssemester (27 procent)
Tveksam, vet ej (7 procent)

Källa: Tickets Sifoundersökning, 1000 respondenter, riksrepresentativt urval. Undersökningen genomfördes i slutet av september 2019.

Bild: Ticket