Nyheter

Svenska företag skeptiska till AI

Det har talats om artificiell intelligens, AI, i decennier, men allt mer intensivt de senaste åren. Företag som var tidiga med AI kan idag visa hur det förändrat och utvecklat deras verksamhet. Trots det har en klar majoritet av svenska B2B-företag valt att inte nyttja tekniken. Varannan uppger nämligen att de inte ser någon nytta med AI.

För många har AI blivit en del av vardagslivet. Exempelvis när vi skriver sms, lyssnar på musik och letar vägbeskrivningar. Och möjligheterna är inte bara begränsade till konsumenternas beteende. Tekniken har på många sätt visat sig vara värdefull för företag med B2B-försäljning genom insikter som spetsar till erbjudandet och effektiviserar säljkedjan.

I rapporten Digital försäljning till företag, där fler än 500 företag deltagit, har bank- och finansgruppen Svea undersökt B2B-företag och deras inställning till ny teknik i form av AI. Undersökningen visar att nästintill varannan svensk företagare inte ser någon nytta med AI. Dessutom har sju av tio inga planer på att nyttja tekniken. Rapporten visar även att endast sex procent uppger att deras företag redan använder AI.

– AI som teknik är relativt ny för näringslivet och det råder bevisligen stor okunskap kring vilken nytta det kan skapa. Tekniken ersätter inte säljpersonal eller andra anställda. Istället kan bolagen med teknikens hjälp lägga mindre tid på̊ repetitiva uppgifter och mer på att hitta nya kunder, skapa en djupare förståelse för sina utmaningar och sälja mer på befintliga kunder, säger Thomas Svensson, Partner manager och e-handelsexpert, Svea Ekonomi.

Positiva aspekter med AI

Trots en skeptisk inställning till AI är det ingen som tror att det bara är en övergående trend. Varannan tror nämligen att AI:ns funktion kan bidra till effektivare säljprocesser. Samtidigt som 36 procent av svenska företagare tror att de med hjälp av AI kan förbättra kundupplevelsen och därmed få nöjdare kunder.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 23 maj till 11 juni 2019. Totalt har 501 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

– Det handlar inte om att hoppa på all ny teknik, utan att skapa sig förståelse om vilken potential AI har när den blir mer tillgänglig och anpassningsbar för fler branscher. Fler företag bör förbereda sig och prova olika möjligheter att utnyttja AI, avslutar Thomas Svensson.

Bild: Svea