Nyheter

Volkswagen-koncernen investerar starkt för framtiden

Planerade investeringar och utvecklingskostnader för framtida satsningar inom hybridutveckling, elektrisk mobilitet och digitalisering kommer att uppgå till cirka 60 miljarder euro mellan 2020 och 2024. Andelen planerade utgifter för framtida områden ökade i Planning Round 68 till cirka 40 % från cirka 30 % i föregående Planning Round.

Volkswagen-koncernen fortsätter att investera starkt för framtiden. Som en del av Planning Round 68 har investeringsplanen för 2020 till 2024 upprättats. Planen diskuterades under dagens styrelsemöte och godkändes. Koncernen planerar att satsa nära 60 miljarder euro på hybridutveckling, elektrisk mobilitet och digitalisering under de kommande fem åren.

Detta uppgår till drygt 40 procent av företagets investeringar i materiella anläggningstillgångar och alla FoU-kostnader under planeringsperioden. Jämfört med koncernens senaste Planning Round utgör det en ökning med cirka 10 procentenheter. Koncernen avser att investera cirka 33 miljarder euro av denna siffra enbart i elektrisk mobilitet.

– Vi arbetar resolut framåt med omvandlingen av Volkswagen-koncernen och fokuserar våra investeringar på framtidens mobilitet. Detta är en del av vårt systematiska och konsekventa genomförande av koncernens strategi, säger Hans Dieter Pötsch, koncernens styrelseordförande.

– Vi kommer att öka investeringstakten igen under de kommande åren. Hybridutveckling, elektrifiering och digitalisering är allt viktigare fokusområden för vår flotta. Vi kommer att utnyttja stordriftsfördelar och uppnå maximala synergier. Mot bakgrund av den försämrade ekonomiska situationen arbetar vi också med att öka vår produktivitet, effektivitet och kostnadsbas för att säkerställa att våra mål uppfylls, säger Herbert Diess, koncernens VD.

Under Planning Round 68 ändrades också den långsiktiga planen för de kommande tio åren. Till och med 2029 planerar koncernen att introducera upp till 75 helelektriska modeller till marknaden tillsammans med cirka 60 hybridfordon.

Beräknat antal elfordon kommer att stiga till cirka 26 miljoner, till stor del på grund av att ytterligare ett år har lagts till Planning Round, år 2029. Volkswagen planerar också att sälja nära 6 miljoner hybridfordon till 2029.

Cirka 20 miljoner av de elfordon som planeras till 2029 kommer att baseras på koncernens Modular Electric Drive Matrix (MEB).

De flesta av de återstående 6 miljoner fordonen kommer att baseras på High Performance Platform (PPE). Planerad tillverkning av elfordonen ska ske dels utanför Tyskland av företagets fabriker i Mlada Boleslav, Chattanooga, Foshan och Anting (Kina). Dels kommer produktion att ske i de tyska fabrikerna i Zwickau, Emden, Hannover, Zuffenhausen och Dresden.

Planerna för Emden-fabriken bekräftades, och innebär att produktionen av den elektriska A-SUV:en ID.Next bör starta 2022. En kamouflerad version av ID.Next presenterades redan vid årets bilsalong IAA. Ett beslut om en planerad multibrand-fabrik fattas i slutet av året.

De kinesiska joint venture-bolagen ingår inte i den konsoliderade koncernen och är därför undantagna från ovan nämnda planering. Dessa joint ventures finansierar investeringar i anläggningar och produkter med egna resurser.

Bilden:
VW-koncernen investerar i hybridutveckling, e-moblilitet och digitalisering för framtiden.
Bild: Volkswagen