Nyheter

ANSYS utökar Microsoft Azure Digital Twins med fysikbaserade simuleringar

ANSYS presenterar idag ett samarbete med Microsoft för att utöka Microsoft Azure Digital Twins med ANSYS ® Twin Builder™. Samarbetet förenklar för gemensamma kunder och innebär att Microsofts företagskunder, på ett mer exakt sätt, kan förutse tillgångars framtida prestanda och minska kostnaderna för oplanerade driftstopp.

Användare kan därmed radikalt minska sina underhållskostnader för maskiner och utrustning, samt snabbare leverera nya produkter till marknaden.

Tillverkningsföretag investerar idag miljontals dollar i tillverkning och underhåll och, med hjälp av IoT, övervakning av utrustning och fordon i drift.

För att maximera utrustningens hållbarhet och effektivitet ute i fält, krävs en digital tvilling; en virtuell prototyp av det totala systemet i drift. Operatörer använder sig av dessa digitala tvillingar för att förbättra sina förebyggande underhållsprogram, men även för nytänkande kring nästa generations affärsmodeller och för att radikalt förbättra produktutvecklingen.

Med Azure Digital Twins är det enklare att skapa omfattande modeller av fysisk utrustningsmiljö med fullt stöd för tvåvägskommunikation till IoT och edge-enheter. Tack vare samarbetet mellan Microsoft och ANSYS, kan tillverkare som skapar modeller och kopplar samman utrustning med hjälp av Azure Digital Twins, nu förbättra driften ytterligare och optimera sina tillgångar med ANSYS Twin Builder.

Tack vare datorintegration och ett standardiserat definitionsspråk gör ANSYS och Microsoft det enklare för användare att implementera och använda digitala tvillingar.

– Industriföretag kräver stora mängder driftdata, men de behöver även insikter från datan, som kan användas som beslutsunderlag för att ytterligare optimera utrustningen i drift. För att hitta bra affärslösningar krävs dessutom att alla partners i ekosystemet samarbetar, säger Eric Bantegnie, vice vd och chef på ANSYS.

– Simuleringsdatan som kontinuerligt strömmar från ANSYS Twin Builder kompletterar Microsoft Azures IoT-tjänster och ger användarna en betydligt bättre förståelse för tillgångens prestanda, fortsätter han.

– I takt med att Microsoft Azures kunder implementerar IoT och digitala tvillingar för att öka förståelsen för sina affärstillgångar i realtid, efterfrågar många analysverktyg för att hjälpa dem hitta nya insikter. Samarbetet med ANSYS för att utöka Azure Digital Twins ger våra kunder en bättre förståelse för deras tillgångars prestanda, genom att lägga till fysik och simuleringsbaserad analys, säger Sam George, Vice vd för Azure IoT på Microsoft Corp.

Bild: ANSYS