Nyheter

Offshore-företaget DOF investerar i ett nytt system för artificiell intelligens

Den norska företagskoncernen DOF är en global aktör som tillhandahåller tjänster till olje- och gasindustrin och som ständigt arbetar med förbättringsprocesser och smarta lösningar i en både krävande och konkurrensutsatt sektor. Bland annat äger och driver man en modern flotta bestående av 67 fartyg och 74 obemannade fjärrstyrda undervattensfarkoster.

Införande av nya system och granskning av processer, inklusive budgetering, prognoser, rapportering och scenariobaserad planering, är ett av flera förbättringsprojekt som just nu genomförs av företagskoncernen. För att stödja detta arbete har man valt att införskaffa Unit4 Prevero.

Genom Unit4 Prevero får DOF tillgång till en komplett plattform som möjliggör planering, budgetering, prognos och rapportering på ett smidigt och effektivt sätt. Systemet använder artificiell intelligens för att förvandla komplicerade data till tydliga insikter. Ett av målen med att införa Unit4 Prevero är att ge bättre och snabbare beslutsstöd på både operativa och strategiska nivåer i företaget.

– Unit4 Prevero är ett verktyg för att effektivisera vår verksamhet genom att automatisera processer som för närvarande är manuella. På så sätt kan vi spendera mer tid på kvalitet och kontroll. Med Prevero får vi en mer transparent process, där förändringar omedelbart syns mellan företag, avdelningar och regioner. Detta ger beslutsfattare i organisationen en bättre bas för att fatta viktiga beslut, och beslut kan fattas så långt ute i organisationen som möjligt, säger Sven-Inge Lillebø, som är Group Business Process Manager på DOF.

DOF har redan använt affärssystemet Unit4 Business World med god erfarenhet inom andra delar av verksamheten, vilket bidragit till att Unit4:s CPM-lösning (Corporate Performance Management) valdes för att förbättra de finansiella processerna. Systemen kommer nu att integreras, vilket möjliggör ännu mer automatiserade processer och smartare planering med hjälp av artificiell intelligens.

– Vi är väldigt glada och stolta över att DOF väljer Prevero för att få bättre systemstöd för planering, budgetering, prognoser och rapportering. Det är områden där vi upplever att många företag vill se förbättrade processer och systemstöd för. Vi upplever DOF som en mycket ambitiös och framtidsinriktad kund när det gäller att använda ny teknik för att förbättra verksamheten. Automatisering av planeringsprocesserna och användning av historiska data för automatiserade prognoser med hjälp av artificiell intelligens är konkreta exempel som Prevero kommer att hjälpa DOF med, säger Lars Inge Sørlie, försäljningschef på Unit4 i Norge.

Unit4 kommer att implementera det nya systemet på DOF, både med egna lokala konsulter, och i samarbete med implementeringspartnern SmartPM.solutions, ledande inom användningen av artificiell intelligens och CPM.

Bild: Gert Altmann, Pixabay