Nyheter

Regionen blir delägare i Kalmar Öland Airport

Region Kalmar län kommer att gå in som delägare till Kalmar Öland Airport AB och ta ett gemensamt ansvar med Kalmar kommun för flygplatsens utveckling.

Region Kalmar län kommer att förvärva 50 procent av bolaget för 80 miljoner kronor. Köpeskillingen grundas på den värdering som gjorts av bolagets anläggningstillgångar.

I samband med affären kommer Kalmar Kommunbolag AB, som i dag äger flygplatsbolaget, att lämna ett ovillkorat tillskott till Kalmar Öland Airport AB på 73,5 miljoner kronor. Det motsvarar den reavinst som Kalmar Kommunbolag AB gör på affären.

– Flygplatsen i Kalmar är en regional angelägenhet. Därför är det naturligt att Region Kalmar län, som har det regionala utvecklingsansvaret i länet går in som delägare. Så är det i andra regioner, exempelvis äger Region Kronoberg flygplatsen i Växjö tillsammans med kommunen, säger regionrådet Angelica Katsanidou.

Kalmar Öland Airport är av avgörande betydelse för länets näringsliv och offentliga myndigheter, exempelvis eHälsomyndigheten. Den är också viktig för besöksnäringen och regionens attraktivitet.

2007 tog Kalmar kommun över ägandet och driften av flygplatsen från staten.

– Det var ett nödvändigt och strategiskt beslut för Kalmar och för näringslivet i hela regionen. Sedan dess har både utbudet och trafiken ökat. Genom dagens avsiktsförklaring breddas ägandet och flygplatsen tillförs nödvändiga resurser för att ytterligare utveckla flyget till och från Kalmar. Jag är väldigt glad över att vi nu har landat detta, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun

Region Kalmar län kommer att behandla frågan politiskt i början av nästa år med beslut på regionfullmäktige 6 februari 2020. Fram tills dess ska ett nytt ägardirektiv och ny bolagsordning tas fram. Tanken är att regionen går in i delägarskapet 1 april.

Det nybildade bolaget kommer att få en styrelse på åtta ledamöter; tre från Region Kalmar län, tre från Kalmar kommun och två från näringslivet. Ordförandeskapet kommer att växla mellan regionen och kommunen där bytet sker efter ordinarie val.