Nyheter

Utvecklad dialog med Skånes kommuner om kollektivtrafiken

Måndagen den 18 november får Skånes samtliga kommuner ett arbetsunderlag för Trafikår 2021. Detta blir startskottet för en levande dialog och ett nytt arbetssätt för den framtida skånska kollektivtrafiken mellan Skånetrafiken och kommunerna.

– Vår målsättning är en transparent och konstruktiv dialog med de skånska kommunerna kring kollektivtrafiken, säger Ulf Welin, tillförordnad chef för affärsområde Buss på Skånetrafiken, och tillägger att Skånetrafiken skickat ett samlat dokument till samtliga skånska kommuner.

Dokumentet som skickats idag är ett arbetsunderlag, vilket innebär att det trots sina många sidor ännu inte är helt komplett.

Tvärtom ska dokumentet nu kompletteras med förslag från kommuner och trafikföretag – förslag som är nödvändiga för att skapa en sammanvägd bild av de utvecklingsmöjligheter som finns. Först när underlaget är helt komplett görs en prioritering av de olika förslagen i samverkan med de berörda kommunerna.

Den processen bedöms vara färdig under april månad 2020. Något som innebär att tiden för dialog fördubblas jämfört med tidigare år.

– Inga beslut gällande trafikutbudet för året 2021 är ännu fattade. Först i maj 2020 fastställs vilka justeringar som ska genomföras. Skånetrafiken ser därför fram emot en öppen och framåtsyftande dialog med såväl kommuner som med trafikföretag om trafikutbudet 2021, säger Ulf Welin.

Bakgrunden till de nya formerna för dialog mellan Skånetrafiken och de skånska kommunerna är en hög ambitionsnivå hos såväl politiken som Skånetrafikens tjänstemän. Ökad transparens med mer tid för en öppen dialog är viktig för att den skånska kollektivtrafiken ska utvecklas på miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt som gynnar resenärerna i hela Skåne.

– Jag ser fram emot att utveckla kollektivtrafiken tillsammans med alla 33 kommuner och hoppas att de vill vara med på resan. Flera av de utmaningar vi ser i framtidens kollektivtrafik kräver gemensamma lösningar. Det kommer att ske med öppna kort och med tät dialog, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Det är glädjande nu att vi kan stärka dialogerna med kommunerna, något som vi i Allians för Skåne drivit på för under en lång tid. Kommunerna sitter på mycket viktig information kring vad som händer i deras kommuner och som kan påverka kollektivtrafiken. Tillsammans kan vi bygga en starkare kollektivtrafik, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.