Nyheter

Autoexperten kan bygga om alla fossilbilar till etanoldrift på sju år

I söndags föreslog Finansmarknad- och bostadsminister Per Bolund (MP) en bygg om-bonus för bilägare som vill konvertera sina bensinbilar till etanol och gas.

Bilverkstadskedjan Autoexperten, med sina drygt 400 verkstäder i hela Sverige, har redan börjat investera i tekniken som behövs för konverteringen och skulle kunna bygga om alla fossilbilar till etanoldrift på sju år.

I Sverige finns det idag drygt 2,8 miljoner bilar som går på bensin. En bensinbil konverterad till etanol eller biogas kan ge en minskad klimatpåverkan med 50-95 procent per fordon. Genom att konvertera bilar som redan rullar på vägarna blir Autoexperten en större del av den cirkulära ekonomin.

– Varje bensinbil som byggs om till etanol eller gas innebär en fossilbil mindre på våra vägar. Vi kan och vi vill göra det. Det blir i längden mer hållbart än att köpa nytt, säger Malin Möller chef för hållbar verksamhetsutveckling, Autoexperten.

En konvertering till etanol tar ungefär tre timmar och kostar cirka 10 000 kronor per fordon medan konvertering till gas tar några dagar och kostar runt 50 000 kronor.

Med en heltidsanställd mekaniker för konvertering på varje verkstad skulle Autoexperten kunna bygga om alla bensinbilar på sju år.

– Autoexperten vill vara med och bidra med det vi är bäst på. Vi välkomnar Per Bolunds förslag med bonus som underlättar för ägare av äldre bilar att köra med mindre klimatpåverkan, säger Anders Nilsson affärsområdeschef, Autoexperten.

Innan steget tas fullt ut behöver det finnas ett regelverk på plats. Det handlar bland annat om att godkännandet för omregistrering av konverterade fordon i bilregistret ska säkras för att öka tryggheten för bilägaren. Dessutom behöver riktlinjerna från Transportstyrelsen bli tydligare.

Autoexperten har kompetensen, resurserna och har redan börjat investera i tekniken.

– Vi ser det här som en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och står redo att hjälpa medvetna bilägare att bygga om sin fossilbil till etanol, säger Mickael Persson, vd Min bil.

Bild: Erik Skoghäll