Nyheter

Easy Telefoni och Briteback går samman

En logisk sammanslagning. Beslutet att slå ihop Easy Telefoni och Briteback kommer efter ett års nära samarbete. Easy Telefoni har en stabil och kraftigt växande kundbas som stöttas av företagets välfungerande kund- och supportfunktioner. Briteback erbjuder en telekomanpassad tech-plattform för företagskommunikation och samarbete.

Med Easy Telefonis marknads- och kundfokus i kombination med Britebacks egenutvecklade tech-plattform och starka utvecklingsteam ges det gemensamma företaget möjlighet att ta ett helhetsgrepp om det snabbväxande UCaaS-segmentet. Under 2020 kommer allt fokus läggas på den svenska marknaden. På sikt kan det bli aktuellt att verka även utanför Sveriges gränser.

– Efter ett års samarbete kände bägge parter att ett logiskt nästa steg var att slå ihop verksamheterna i Easy Telefoni och Briteback i och med att vi väldigt tidigt i samarbetet såg att vi kompletterar varandra på ett mycket fördelaktigt sätt, säger Alexander Westlund, vd Lynes Technologies AB (f.d. vd Easy Telefoni)

Easy Teams kompletterar befintliga erbjudanden

Idag erbjuder Easy Telefoni en renodlad telefonilösning baserad på en standardprodukt, Easy Classic. Detta erbjudande kommer finnas kvar och befintliga kunder stöttas fullt ut. Easy Telefoni och Briteback har sedan 2018 jobbat intensivt med att ta fram ett nytt kompletterande erbjudande, Easy Teams. Easy Teams är en toppmodern och komplett UCaaS-lösning för slutkunder och som White Label för operatörer och större återförsäljare. Easy Teams finns tillgängligt för kunder och återförsäljare i första kvartalet 2020.