Nyheter

Samarbete mellan Sverige och Latinamerika ska stärka tryggheten i kollektivtrafiken

Den 21–22 november startar Svenska institutet initiativet Urban Challenges, ett internationellt samverkansprojekt för ökad trygghet i kollektivtrafiken, med deltagare från Brasilien, Colombia, Mexiko och Sverige.

Den 21–22 november samlas ett femtiotal representanter från akademin, den privata sektorn och frivilliga organisationer samt sociala entreprenörer i Medellín i Colombia för en två dagar lång workshop för att identifiera lösningar på problem kopplade till otrygghet i kollektivtrafiken. Sex aktörer från Brasilien, Mexiko, Colombia och Sverige har till uppgift att presentera varsin konkret utmaning som de står inför.

En av aktörerna är MTR Sverige, vars utmaning handlar om öppen droghandel i och runt pendeltågstrafiken i Stockholm.

– Vi hoppas att de experter som tar sig an vår utmaning ska hitta en lösning och en metod som vi och många fler kan anamma för att stävja otryggheten som följer av öppen droghandel i det offentliga rummet, säger Thomas Ahlskog, trygghetchef på MTR Nordic.

Övriga medverkande kommer från städerna Fortaleza och Brasilia i Brasilien, Bogotá och Medellín i Colombia och EDOMEX-provinsen i Mexiko och tar bland annat upp problem med frekventa rån vid busshållplatser, osäkra miljöer som gör att kvinnor undviker att använda kollektivtrafik samt bristande betalsystem som får de allra fattigaste att välja illegala eller informella transporter.

Utmaningar tas därefter vidare till representanterna från de tre latinamerikanska länderna och Sverige, som gruppvis ska arbeta fram lösningar som sedan kan implementeras. Lösningsfasen stöds och finansieras av Svenska institutet under de kommande två åren.

– Tillgång till trygga och säkra miljöer i kollektivtrafiken är ett universellt behov, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet. Så sent som i oktober publicerade KTH en enkätstudie som visade att nästan hälften av studenterna på KTH och Södertörn uppger att de utsatts för sexuella övergrepp och trakasserier i kollektivtrafiken. Kvinnor är dubbelt så utsatta som män. De idéer och lösningar som projektet lägger fram kommer att vara till nytta inte bara i Latinamerika, utan även i vårt land. Projektet är ett utmärkt exempel på det vi vill åstadkomma: långsiktiga relationer, gemensamt lärande och lösningar på de globala utmaningarna.

Urban Challenges drivs inom ramen för agenda 2030, mål 11.2, som bland annat handlar om att förbättra trafiksäkerheten, med särskilt fokus på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsvariation samt äldre personer.

Projektet genomförs av Svenska institutet med stöd av KTH, UN Impact Hub, Stockhom, svenska ambassader och Business Sweden.

Läs mer på si.se

Bild: Svenska Institutet