Nyheter

Staffan Haglund tillträder som ny VD för VSM Entreprenad AB i februari 2020

VSM Entreprenad AB har vuxit kraftigt de senaste åren och för att på bästa sätt kunna tillvarata potentialen i marknaden har Staffan Haglund rekryterats som ny VD. Staffan Haglund kommer närmast från en roll som Affärsområdeschef på Märsta Förenade Åkeriföretag AB. Magnus Persson kommer fortsatt ha ett stort operativt ansvar i rollen som vice VD för VSM.

Staffan Haglund är utbildad väg- och vatteningenjör och har lång erfarenhet av anläggningsbranschen. Han började sin karriär hos Vägverket Produktion, nuvarande Svevia och har de senaste 12 åren arbetat i Märsta Förenade.

– Magnus Persson har varit VD för VSM i 20 år och det är rätt i tid att stärka upp organisationen nu för att kunna möta den marknadstillväxt vi har framför oss, samt för att stärka vår position i branschen. Vi är glada att Staffan valt att börja hos VSM för att hjälpa oss att vidareutveckla bolaget,  säger Håkan Lind, VD Bellman Group AB.

När Staffan Haglund tillträder rollen som VD i VSM kommer han också gå in i Bellman Groups koncernledning.