Nyheter

Svefa erhåller stort fastighetsutvecklingsmandat för logistik invid Arlanda

Svefa har anlitats som rådgivare för att bistå Swedavia i utvecklingen av Logistic City – ett nytt logistikområde på totalt 1 000 000 kvadratmeter kvartersmark vid Stockholm Arlanda Airport. Satsningen görs mot bakgrund av en stark efterfrågan på logistikfastigheter.

Logistic City är en del av den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm. Den aktuella delen av första utvecklingsetappen, nordost om Trafikplats Måby, lämpar sig väl för exempelvis logistik och handel, med god tillgänglighet till E4:an och framförallt ett svåröverträffat skyltläge mot densamma.

Etapp 1 är ett första steg i logistiketableringen, som kommer att fortsätta norrut och ansluta till den planerade Air Cargo-etableringen. Logistic City är en del av Airport City Stockholm och den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta.

Etapp 1 blir den södra delen och är inkörsporten till området, som också utvecklas först. Här kommer det finnas plats för logistikbyggnader och hantverkshus men även trafikantservice såsom hotell, restauranger, fordons- och bränsleservice. Försäljningen av byggrätter startar inom kort och byggstart bedöms möjlig under 2020. Den första etappen bedöms kunna vara färdigställd 2023.

– Vi är mycket stolta för det förtroende som Swedavia gett oss genom möjligheten att vara en del av utvecklingen av den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm. Ett utvecklingsprojekt av betydelse inte bara för Stockholmsregionen utan för hela Sveriges logistikflöden, säger Gustav Källén, vice vd på Svefa.