Nyheter

Fordonsindustriprojekt för Absolent i Kina

Absolent Groups dotterbolag får flera större order från fordonsproducenter i Kina.

Under den senaste månaden har Absolent AB fått order för ett flertal större projekt till ett antal olika japanska, europeiska och amerikanska fordonsproducenter i Kina. Den senaste enskilda ordern uppgick till knappt nio miljoner kronor.

Efter en längre period med utdragna beslutsprocesser och pausade projekt inom fordonsindustrin i Kina är det mycket glädjande att åter se att det är högre aktivitet hos våra kunder. Vi har under perioden med lägre aktivitet fortsatt att aktivt bearbeta kunderna och positionera vårt erbjudande. Att vi nu går vinnande ur de allra flesta processerna är ett gott betyg till vårt team och visar hur starkt erbjudande vi har, säger VD och koncernchef Axel Berntsson.