Nyheter

Nya EU-regler kan tvinga Sverige att beskatta biodrivmedel

Energimyndigheten varnar för att det kommer att bli mycket svårare att nå klimatmålen för transportsektorn när Sverige i och med nya EU-regler kan tvingas beskatta biodrivmedel.

– Skulle skattebefrielsen försvinna så skulle utsläppen inte minska i den takt som behövs för att nå 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030, säger Jenny Näslund, handläggare på Energimyndigheten, till Sverige Radio Ekot.

Kollektivtrafiken körs till stor del med biodrivmedel. Jämfört med fossila drivmedel minskas utsläppen av koldioxid med 95%. De nya EU-reglerna träder i kraft vid årsskiftet 2020–2021.

Orsaken är att EU vill styra om produktionen av drivmedel från socker och raps, så att man inte konkurrerar med livsmedelsproduktion eller äventyrar den biologiska mångfalden.