Nyheter

”Norrköping behöver Ostlänken i regionen”

I dag gick Riksrevisionen ut med kritik mot planerna på höghastighetsjärnväg där man anser att analysen av alternativa lösningar på problemen med kapacitetsbrist och flygets miljöpåverkan inte har skett. Kritiken menar också att Ostlänken redan skulle ha beslutats, trots att inga politiska beslut är fattade ännu.

– Kritiken är obefogad. Ostlänken har egna nyttor och står för sig självt, oberoende av höghastighetsjärnvägen. Granskningen från Riksrevisionen har missat att alternativen för att lösa kapacitetsbristen redan har utretts under lång tid och att man kommit fram till att det är ny spårkapacitet som behövs, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ostlänken ska gå mellan Linköping och Järna via Norrköping och Nyköping och är en del av höghastighetsprojektet med järnväg. Planeringen för Ostlänken är en del i att förbättra kommunikationen mellan regionerna och modernisera stambanornas kapacitet.

– Ostlänken är oerhört betydelsefull för Norrköping och för Östergötland som region. Framför allt ur ett hållbarhetsperspektiv där vi behöver stärka och förbättra järnvägen men också för att knyta regionerna närmare varandra. Ostlänken ger Norrköping ett bra strategiskt läge och skapar goda förutsättningar för vår samhällsplanering och stadsbyggnad, säger Fredrik Björkman (M), oppositionsråd, Norrköpings kommun.

Bild: Norrköpings kommun