Nyheter

Endast två av tio åkerier genomför alkoholkontroller av sina förare

I en undersökning som Länsförsäkringar låtit göra svarar åtta av tio av landets åkeriägare att man aldrig genomför alkoholkontroller av sina förare. Samtidigt svarar nästan 4 av tio av de åkerianställda att det saknas alkolås i samtliga av åkeriets bilar.

– Även om regelefterlevnaden gällande nykterhet ökar bland lastbilsförare så bidrar också ett införande av alkolås i flottan till att avdramatisera samtal om alkohol och trafiksäkerhet, säger Anders Wallstenius, motorspecialist på Länsförsäkringar.

De flesta av både förare och åkeriägare uppger att de har en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen, 91 procent totalt. Men när det gäller mer generella rutiner kring förberedelser inför arbetspasset uppger en tredjedel av förare och åkeriägare att det saknas helt på arbetsplatsen.

– Merparten svarar att det finns en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen men det är oklartom den följs eller inte. Alkolås borde vara obligatoriskt i all yrkestrafik. För att kunna genomföra ett arbetspass på bästa sätt och för att orka prestera på lång sikt så behöver man ta hand om sin hälsa. Det handlar inte bara om att undvika alkohol eller droger, utan även om levnadsvanor såsom vardagsmotion, sömn och kost, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Förberedelser inför ett arbetspass innebär inte bara att förarens fysiska förutsättningar ska vara bra, utan det är också ett ansvar för att kontrollera fordonet. Det handlar om att gå igenom och säkerställa att fordonet är trafiksäkert. Totalt uppger 56 procent att de alltid genomför egenkontroller av fordonet inför ett arbetspass. Men siffrorna skiljer sig mellan förare och åkeriägare. Endast 45 procent av åkeriägarna uppger att de genomför egenkontroller medan siffran är 68 procent bland förarna.

– Det är intressant att det är färre åkeriägare som uppger att de genomför egenkontroller av fordonet inför körning. Man skulle kunna tänka sig att de skulle vara mer måna om att allt står rätt till. Det skulle kunna handla om tidspress då fler åkeriägare upplever att de är stressade och jobbar efter ett pressat schema. Att prioritera bort säkerheten för att vinna tid är dock ofta en kortsiktig lösning då det kan öka risken för olyckor, säger Anders Wallstenius.

Om Länsförsäkringars undersökning

Undersökningen som genomfördes genom telefonintervjuer av PFM Research bland 400 åkerier, varav 200 intervjuer med ägare och 200 intervjuer med lastbilsförare. Målgruppen bestod av åkerier i Sverige inom vägtransport och godstrafik med 5 anställda eller fler. 74 procent av åkeriägarna kör själv sina fordon i yrkestrafik. Frågorna som ställdes: Genomför ni regelbundet alkoholkontroller på chaufförerna?, Har åkeriet du arbetar för en alkohol- och drogpolicy?, Finns det alkolås i lastbilen/lastbilarna du kör?, Finns det en policy/rutiner på företaget kring hur du som chaufför på bästa sätt förbereder dig inför ett arbetspass?, Hur ofta har du som rutin att utföra egenkontroll av fordonet innan körning?

Bild: Pixabay