Nyheter

Försämrad valuta påverkar inte majoriteten av svenskarnas reslust

En klar majoritet av Sveriges resenärer påverkas inte av valutaförändringar och försämrad kronkurs. Två tredjedelar uppger att deras lust att resa utomlands inte påverkas av valutan. Av de som dock påverkas av en försämrad svensk krona uppger flest att euron, följt av den amerikanska dollarn, påverkar deras reslust. Detta visar Tickets nyligen genomförda Sifoundersökning.

– Även om valutakurser kan spela stor roll för hur pass stor semesterkassan bör vara är de flesta svenskar villiga att spara in på mycket annat för att kunna resa utomlands. Trots en svag svensk kronkurs är reslusten stor, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket.

Den svenska kronkursen har under de senaste åren fallit rejält mot flera stora turistvalutor, bland andra euron och den amerikanska dollarn, med följden att vistelsen under en semester i dessa länder blivit dyrare för svenska besökare. Detta har dock i många fall jämnats ut av låga priser på själva resan. Många svenskar prioriterar en semesterupplevelse utomlands, och hela 66 procent av svenskarna uppger att deras lust att resa till ett land med specifik valuta inte har påverats av den försämrade svenska kronkursen.

Var fjärde svensk (26 procent) uppger att deras lust att resa utomlands har påverkats av den försämrade kronkursen. Av dessa uppger sex av tio (62 procent) att det är lusten att resa till ett land med euro som påverkats. Kvinnor uppger i större utsträckning (71 procent) än män (62 procent) att den försvagade kronan inte påverkat lusten att resa till ett specifikt land.

Det brittiska pundet har under de senaste åren både försvagats och förstärkts gentemot den svenska kronan och turerna kring huruvida Brexit kommer påverka svenska resenärers reslust till Storbritannien har varit många. Tickets Sifoundersökning visar att det främst är resenärer i åldern 18-29 år som påverkas av den svenska kronan i förhållande till pundet – hela 37 procent av resenärer i denna åldersgrupp uppger att deras lust att resa till Storbritannien har minskat till följd av valutaförändringar.

Vilken av följande valutor har påverkat din lust att resa till ett land med nedanstående valutor, med anledning av den försämrade svenska kronkursen?

Euron, 62 procent
Amerikanska dollarn, 44 procent
Danska kronan, 29 procent
Brittiska pundet, 24 procent
Norska kronan, 12 procent
Thailändska bathen, 8 procent
Turkiska liran, 3 procent
Kroatiska kronan, 3 procent
Annan valuta än ovanstående, 8 procent

Källa: Tickets Sifoundersökning, de respondenter som uppgett att deras lust att resa har blivit påverkad av den försämrade kronkursen

Bild: Ticket