Nyheter

Göteborg i nordiskt hamnsamarbete för hållbara transporter

Göteborgs hamn har inlett ett samarbete tillsammans med tio andra nordiska hamnar. I en deklaration hamnarna skrivit under tillsammans förbinder man sig att samarbeta, utbyta information och dela med sig av tillvägagångssätt på en rad områden som rör miljö och klimat.

Genom att ansluta globala marknader till varandra är hamnar centrala för global handel och gör det möjligt att frakta stora mängder gods över långa avstånd. Världens hamnar spelar därför också en viktig roll i att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål och i att skapa hållbar framtid i linje med Parisavtalet.

De nordiska hamnarna tar målen på allvar, och i en nyligen påskriven deklaration förbinder man sig att samarbeta kring:

  • Energianvändning och alternativa energikällor.
  • Reducering av utsläpp i luft och vatten, både vad gäller verksamhet på land och i vatten.
  • Biologisk mångfald och förhindrande av invasiva arter.
  • Innovativa sätt att stärka ekosystemet och stödja hållbara lösningar, till exempel genom att sammankoppla vetenskap, industri och startup-företag.

– Ingen kan ensam lösa klimatutmaningarna, det krävs samarbete och samsyn mellan hamnar och andra aktörer för att komma framåt. Ju mer vi arbetar tillsammans och utbyter erfarenheter, desto bättre och starkare kan vi bli kollektivt, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Hamnarna som skrivit under deklarationen är hamnarna i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Malmö/Köpenhamn, Århus, Esbjerg, Oslo, Helsingfors, Torshavn och Faxaports på Island.

Göteborgs hamn i globala samarbeten

Göteborgs hamn ingår också i flera samarbeten globalt, bland annat World Ports Climate Action Program (WPCAP) där Göteborgs hamn bildat nätverk med hamnarna i Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Bremen, Busan, Hamburg, Le Havre, Los Angeles, Long Beach, New York/New Jersey, Rotterdam och Vancouver i ett antal projekt som adresserar den globala uppvärmningen.

WPCAP uppmanar sjöfartsbranschen och andra hamnar att delta i åtagandet att leverera på Parisavtalet och att arbeta tillsammans med aktiviteter som ger mätbara resultat. Man uppmanar också regeringar och tillsynsmyndigheter att anta globala policys för prissättningar av koldioxidutsläpp.

Bild av Hasse Lundqvist från Pixabay