Nyheter

Superladdare i Luleå

Luleå Energi och Scania har byggt en superladdare för eldrivna fordon i Luleå. Laddstationen har en installerad effekt på 175 kW och kan ladda såväl tunga transportfordon som personbilar. I och med den höga effekten blir det den nordligaste publika laddstationen av sitt slag i Sverige.

Sedan 2016 har Luleå Energi byggt ut laddinfrastruktur för elfordon i Luleå kommun, bland annat genom att installera destinations- och snabbladdare. De vanliga laddstationerna har en installerad effekt på mellan 25-50 kW. Den nya superladdaren kommer att ha en effekt på 175 kW och är utbyggbar för att kunna öka effekten ytterligare. Något som ska möjliggöra snabbare laddning av tunga transportfordon i framtiden.

– Elektrifiering av fordonsflottan, inom såväl privat- som transportsektorn, är verkligen under utveckling och vi behöver därför redan nu skapa förutsättningar för den omställningen. Vår roll som möjliggörare i dessa frågor är viktig för Luleås utveckling, säger Sofia Antonsen, utvecklingschef på Luleå Energi.

Superladdaren är belägen vid Energigränd på Porsön i Luleå, i nära anslutning till Scania Ferruform och Luleå Energi. Scania upplåter mark för att kunna genomföra installationen i bästa möjliga läge på den tänkta platsen.

– Scanias strävan är att vara ledande inom hållbara transporter och satsar stora resurser på elektrifiering. I omställningen till elektriska lastbilar och bussar ingår också att skapa förutsättningar för laddning av fordonen. Därför välkomnar och uppmuntrar vi initiativ som detta samarbete, som är ett utmärkt exempel på partnerskap som behövs för att möjliggöra uppbyggnaden av en laddinfrastruktur, säger Scania Ferruforms vd Jan Trolleberg.

Installationen har pågått under hösten, nu är det öppet för laddning och möjlighet finns även för allmänheten att prova laddaren. För Luleå Energi är installationen en naturlig fortsättning i utbyggnaden av laddinfrastruktur där kommande år kommer att innebära ytterligare utbyggnad av framför allt destinationsladdare.

Bilden:
Superladdaren är belägen vid Energigränd på Porsön i Luleå, i nära anslutning till Scania Ferruform och Luleå Energi
Bild: Luleå Energi