Nyheter

Telia Company slutför förvärvet av Bonnier Broadcasting

Telia Company har i dag slutfört förvärvet av Bonnier Broadcasting från Bonnier AB. Kombinationen av de bästa näten och innehållet i Norden möjliggör nya kunderbjudande och affärsmöjligheter.

– Det är en härlig känsla att slutföra den här transaktionen och äntligen få börja arbeta tillsammans med våra nya kollegor på TV4, C More och MTV. Genom att kombinera högkvalitativa nyheter, underhållning, drama och sport med Telia Companys kärnverksamhet, kommer vi kunna erbjuda kunder och tittare nya tjänster samtidigt som vi skapar värde för aktieägarna, säger Christian Lugia, tillförordnad vd och koncernchef för Telia Company.

Telia Company tillkännagav den 20 juli 2018 förvärvet av Bonnier Broadcasting med varumärkena TV4 i Sverige, MTV i Finland och C More som finns i båda länderna, av Bonnier AB för 9,2 GSEK på skuldfri bas vilket motsvarade en EV/EBIT-multipel om 15,3x exklusive synergier. Baserat på Bonnier Broadcastings rullande tolvmånadersresultat per den 31 augusti 2019, var EV/EBITA-multipeln 8,4x. Förvärvet förväntas generera synergier från 2020 med full effekt om 600 MSEK per år från 2022.

Transaktionen omfattar även en rörlig tilläggsköpeskilling som baseras på hur verksamheten utvecklats finansiellt och operationellt. Storleken på detta belopp, maximalt 1 GSEK, kommer att fastställas enligt överenskomna villkor.

EU-kommissionen godkände förvärvet den 12 november 2019 och transaktionen har slutförts i dag. Bonnier Broadcasting kommer att konsolideras i Telia Companys redovisning från och med idag.

Casten Almqvist tar plats i Telia Companys koncernledning där han kommer att leda det nya affärsområdet TV/Media.

Som medieägare kommer Telia Company garantera att fortsatt redaktionellt oberoende upprätthålls gentemot ägare, styrelse och ledning. Läs styrelsens ställningstagande nedan för mer information.