Nyheter

Elever presenterar framtida hållbara transportlösningar

Transportsystemet är till stor nytta för oss människor men samtidigt ett av de största hoten mot klimatet. Transporterna måste bli mer hållbara, och för att nå dit behövs tekniska innovationer. Just det blir det gott om på onsdag 4 december när ca 350 högstadieelever besöker Universeum för final i projektet Framtida transporter.

Personer med teknikutbildning är eftertraktade. Sverige och världen behöver fler unga som väljer att studera och arbeta med teknik om vi ska kunna säkra teknikföretagens kompetensförsörjning. Även transportföretagen saknar arbetskraft. Ett gap på omkring 30 000–40 000 personer riskerar att uppstå om sysselsättningen inte klarar av att öka i takt med de framtida prognostiserade transportvolymerna.

Därför uppstod Framtida transporter 2012. Sedan dess har skolprojektet skapat intresse för transporter, transportsystem och teknikutveckling – och försökt inspirera till beteendeförändringar. För det behövs inte bara ny teknik, utan också nya vanor.

– För Hogia är det viktigt att stötta arrangemang som det här. Vi arbetar aktivt för att intressera tjejer och killar för IT och hållbara transporter. Vi vill inspirera dem och få dem att förstå att digitalisering inte är ett mål i sig utan ett fantastiskt medel som kan lösa samhällets framtida utmaningar, säger Helena Svedlund bolagschef på Hogia Logistics och medlem i årets jury för Framtida Transporter.

Framtida transporter genomförs som en tävling där klasserna får i uppdrag är att ta fram hållbara lösningar för transporter av människor och varor. Under arbetets gång möts elever och forskare, företagsledare, experter, politiker och tjänstemän i olika forum. Kunskap delas, idéer genereras och möjligheter till studier och arbete inom transportsektorn presenteras.

– Det är jätteviktigt att vi engagerar och intresserar elever för innovationer och hållbar utveckling. De är framtidens arbetskraft och skarpa hjärnor. Genom att träffa vuxna från akademin, näringslivet och politiken så kan de redan i årskurs 7 eller 8 påverka samhällsutvecklingen. De får både ställa de vuxna mot väggen och komma med egna lösningar på globala utmaningar. Det är häftigt, säger Andreas Tärnvind, pedagog på Universeum och projektledare för Framtida transporter.

Stor final blir det under framtidsdagen på Universeum den 4 december. Då kommer ca 350 elever från 15 klasser till Universeum för att presentera sina arbeten som bedöms av en jury. I den sitter bland andra Per-Olof Arnäs, Chalmers, Helena Svedlund, Hogia, Matilda Lindström, RISE, och Sara Eriksson, Kollektivtrafik och infrastruktur Västra götalandsregionen.

Bland klassernas lösningar finns elbilar som även kan färdas på vatten, lastbilar med positiv klimatpåverkan och fordon som på ett hållbart sätt lyckas kombinera tågets och flygets olika fördelar.

– Elevernas kreativitet och förmåga att tänka utanför vår traditionella box är både imponerande och inspirerande. Det vi kommer få uppleva på Universeum på onsdag ger hopp för framtiden, säger Andreas Tärnvind.

Fakta

Framtida transporter 2019 genomförs i samarbete med Chalmers, Fossilfritt flyg 2045, Greencarrier, Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Parkering Göteborg, Göteborgs Universitet, Hogia, Polestar, RISE, SAS, Svensk Sjöfart, Swedavia Airports, Volvo, Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

Klasser från Guldhedsskolan, Safirskolan, Sannaskolan och Victoriaskolan i Göteborg, Stenkulan i Lerum och Båtmansskolan i Härryda deltar.

Bild: Hogia