Nyheter

Startskott för Lidls tredje centrallager

Lidls tredje lager i Sverige invigdes i november med festligheter för både personal och externa intressenter. Den 16:e oktober kom den första inleveransen till lagret i Örebro och den 2 december fick 39 av regionens butiker de första varuleveranserna från det nya lagret som nu är i full drift.

Lidls expansion i Sverige fortsätter och under 2020 invigs kedjans 200:e butik. Tillväxten underlättas av att det tredje centrallagret i Örebro nu tas i full drift. Lidl har sedan tidigare ett lager i Halmstad och ett i Rosersberg. I mitten av oktober kom första inleveransen av varor till lagret och måndagen den 2 december gick de första leveranserna till 39 av regionens butiker. I och med öppningen av Örebro-lagret skapas bättre förutsättningar och kapacitet för de två befintliga centrallagren i Halmstad och Rosersberg.

Örebro är ett av Sveriges betydande logistikpunkter och Lidls tredje centrallager är det största som öppnat i Sverige under 2019. Från driftsstarten servas 39 butiker och därefter ökar antalet butiker successivt, med en kapacitet för dagliga leveranser till 70-100 butiker från Göteborg och Småland upp till Värmland och Dalarna samt i riktning mot Stockholm.

– Detta är en oerhört viktig milstolpe för Lidls historia i Sverige och en betydande faktor för att fortsätta växa vårt fysiska butiksnät. Örebro är det perfekta läget med rätt förutsättningar för expansion där vi når 70 procent av landets befolkning inom en radie på 30 mil, säger Johan Augustsson, Sverigechef Lidl.

Lidl blir en stor arbetsgivare i Örebroregionen med nära 1000 anställda. Bara på lagret krävs cirka 200 personer med ett stort antal olika kompetenser inom bland annat varumottagning, varuexpediering, varuförsörjning, administration och HR. Rekryteringsprocessen som fortfarande pågår har varit framgångsrik och bland annat har en mycket hög andel, 40 procent, kvinnor anställts.

– Efter en väldigt lyckad rekryteringsprocess är vi säkra på att vi hittat Örebros bästa arbetskraft och vi är mycket stolta och glada över att det varit så stort intresse. Det är medarbetarna som tillsammans skapar vår framgång och jag är övertygad om att vår regiondirektör och lagerchef tillsammans med alla medarbetare kommer att skapa en arbetsplats att vara stolt över, säger Helena Erlingsjö, HR-direktör Lidl Sverige.

Lidl fortsätter ta marknadsandelar i Sverige och växer idag snabbare än den övriga marknaden och fler och fler konsumenter upptäcker Lidls erbjudande om högsta kvalitet till bästa pris, att bra mat inte behöver kosta skjortan. Lagret i Örebro en av de faktorer som möjliggör fortsätter utmana och göra skillnad på den svenska dagligvarumarknaden.

Fakta Lidls centrallager i Örebro

• Lagerchef Mikael Holmberg
• Regiondirektör Thomas Andersson
• Lidls modernaste i Europa
• 36 200 pallplatser
• 24 500 pall in/månad
• 28 000 pall/månad
• Takhöjd på 18,5 meter
• Kapacitet att serva 70-100 butiker
• 200 anställda på lagret, totalt 1000 medarbetare i regionen
• 50 000 kvadrat (det största lagret som tagits i drift under 2019 i Sverige), motsvarar 5 hektar, 9,2 fotbollsplaner, 40 olympiska simbassänger eller 3333 friggebodar.

Bilden:
Plockat och klart och redo för leverans.
Bild: Lidl