Nyheter

Synbesiktningen 2019: Bilister kräver samma regler för gångtrafikanter som för cyklister

Synbesiktningen 2019, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, vill visa vikten av att se och synas för en säkrare trafikmiljö.

Undersökningen visar alarmerande siffror där över 65 procent av bilisterna i Sverige svarat att de upplever svårigheter att se bra vid mörkerkörning. Men bilisterna menar att samtliga trafikanter har ett ansvar, hela 87 procent vill se ett lagkrav för gångtrafikanter att bära reflex när det är mörkt. Samtidigt kör över 700 000* bilister med olaglig syn** på våra vägar.

Enligt Synbesiktningen, som genomfördes den 17–20 oktober 2019 kör över 700 000 av Sveriges bilister med olaglig syn.

Fler än 6 av 10 bilister ser sämre i mörker

I undersökningen uppger 65 procent av bilisterna att de dessutom ser sämre vid mörkerkörning. Många bilister menar dock att ansvaret för en säker trafikmiljö även ligger hos gångtrafikanterna.

Hela 9 av 10 (87 procent) vill se ett lagkrav för gångtrafikanter att, i likhet med cyklister, bära reflexer vid mörker. I nuläget är det endast i snitt åtta procent som använder reflexer i trafiken. Det visar en undersökning av M Sverige***.

– För att vi ska få en säkrare trafikmiljö handlar det både om att se och synas. Att endast åtta procent väljer att ta på sig reflexer när man är ute och går i mörker visar på ett stort problem. Svenska bilister bekräftar det genom att 9 av 10 vill se lagkrav för reflex vid mörker för gångtrafikanter, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Viktigt att både se och synas

Synbesiktningen har i elva år visat på skrämmande siffror och i år är inget undantag. Endast fyra procent ansåg sig inte ha en trafiksäker syn, men i praktiken var det hela elva procent som såg så dåligt att de inte skulle fått ta körkort idag. Med andra ord finns det en övertro kring sin syn, något som inte är ovanligt eller konstigt då synen försämras gradvis och därför gör det svårt att upptäckta själv.

– Alla ser sämre i mörker, men det blir ännu svårare att se för bilister som redan från början har ett synfel. Om man dessutom möter gångtrafikanter utan reflexer kan det bli en livsfarlig situation. Därför är det viktigt att påminna både om vikten av att göra regelbundna syntester för bilister, och att bära reflexer när man är ute och går i trafiken, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2019

90 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert (93 % män, 86 % kvinnor).
11 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
90 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse.
59 procent av de som vill se lagkrav vill att det införs vid 45 års ålder eller tidigare.
82 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

* Baserat på Trafikverkets siffror från juni 2019, 6 513 397 B-körkort i Sverige.
** Med olaglig synskärpa menas en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.
*** Undersökning gjord av M Sverige. (Tidigare Motormännen).

Bild av Jerzy Górecki från Pixabay