Nyheter

Logicenters och Kilenkrysset utvecklar markområde i Staffanstorp

Nu ingår Logicenters och Kilenkrysset återigen i ett samarbete. Tillsammans ska parterna utveckla ett 120 000 m2 stort markområde i skånska Staffanstorp, utanför Malmö. Logicenters har möjlighet att bebygga 60 000 m2 av området och planerar initialt att uppföra en modern logistikfastighet om 24 000 m2 under nästa år. I dagsläget finns inga avtalade hyresgäster.

Efter flera gemensamma markutvecklingsprojekt, bland annat i Bålsta tidigare i år, står det nu klart att Logicenters och Kilenkrysset återigen krokar arm. Denna gång avseende en markutveckling av ett 120 000 m2 stort område i Staffanstorp, utanför Malmö. Logicenters tillträder marken i början av 2020 och byggnation kan uppföras på upp till 60 000 m2 av det totala markområdet. I projektets inledande fas har Logicenters för avsikt att utveckla en logistikfastighet om cirka 24 000 m2 uthyrningsbar area på spekulation med byggstart innan
sommaren 2020 och som beräknas stå färdig i början av 2021.

– En av Logicenters främsta styrkor är att vi erbjuder moderna logistikanläggningar på de strategiskt viktigaste platserna i de regioner vi är verksamma. Den här etableringen i Staffanstorp, med sitt attraktiva läge utanför Malmö och med närhet till kontinenten, är vidare bevis på detta. Markförvärvet i Staffanstorp är en viktig pusselbit för oss och det ska bli roligt att genomföra markutvecklingen tillsammans med Kilenkrysset som vi tidigare haft många goda samarbeten med, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Det förvärvade markområdet ligger på adressen Västanvägen i Kronoslätts Företagspark. Med närhet till Malmö och Öresundsregionen är områdets geografiska läge mycket attraktivt för många olika typer av företag. Tidigare har företag som Bring Frigo, Kuehne + Nagel och Microsoft valt att etablera sig i företagsparken.

– Logicenters delar vår vision om att bidra till en ökad tillväxt i regionen, där tillgången till smart logistik spelar en viktig roll. I augusti valde Microsoft att köpa från oss i samma område och tidigare i år har vi förlängt hyreskontraktet med Alfa Laval för deras huvudkontor. Vi upplever en stor efterfrågan från företag som vill etablera sig i regionen varför det är både glädjande och värdefullt att återigen ingå i ett partnerskap  med Logicenters, säger JanPersson, CEO på Kilenkrysset, som vidare menar att det goda samarbetet med
Staffanstorps kommun möjliggör denna positiva utveckling och mark för mindre logistiketableringar finns kvar.

Bild: Logicenters