Nyheter

När Chalmers behöver lagring är det Infinidat som gäller

När Chalmers helrenoverade sin lagringslösning fanns det flera argument som avgjorde till Infinidats fördel. ”Tekniskt tilltalande” är ett epitet som nämns. Mer konkreta fördelar som framhävs är bra prestanda och enkel hantering tack vare Infinidats mjukvara. 

Förra sommaren, 2018, var det dags för Chalmers att uppdatera universitets lagringslösning. Förutom att det handlar om lagringsbehov i petabyteklassen så blir kraven naturligtvis lite speciella med en kund som är sprängfylld av teknisk kunskap, inte minst inom IT-området.

– Det är en väldigt teknisk kund som gör mycket själva, säger Henrik Hagklint, lösningsarkitekt på Infinidat.

2 petabyte + backup
Niklas Rosenqvist som är förvaltningsledare för IT-infrastruktur på Chalmers förklarar att det handlar om två lagringssystem som vardera hanterar en petabyte data, samt ett tredje system på cirka 700 TB som används för säkerhetskopiering. Allt för att hantera lagringsbehoven för 3 000 anställda, vilket inkluderar forskare med höga krav, och 10 000 studenter.

Lagringssystemen är baserade på Fibre Channel, vilket inte är någon nyhet för Chalmers:

– Vi har kört någon form av Fibre Channel för minst fem generationer av lagringslösningar. Det första lagringssystemet från Infinidat togs i drift under sommaren 2018, berättar Niklas Rosenqvist.

Mer av allt
Skälen till byte av lagringssystem är de förväntade: bättre prestanda och möjligheter att växa vad gäller datavolymer. Och inte minst, datasäkerhet.

– De två stora systemen finns i varsin datahall, det mesta av data replikeras mellan dem. Sedan finns backupsystemet i ett separat brandskyddat rum, säger Niklas Rosenqvist.

Han berättar vidare att replikeringen hanteras ”en nivå upp” från lagringslösningarna, vilket gör replikeringen ”rimligt teknikoberoende”. Det bidrog säkerligen till att migreringen från den tidigare lagringslösningen blev väldigt enkel.

Lagringslösningen, som är av typen SAN (Storgage area network), servar cirka 15 VMwareservrar, fem filservrar, samt diverse ytterligare servrar med lagring av data.

Tekniken tilltalande
Varför föll valet på Infinidat för Chalmers del?
– Infinidat har en väldigt tilltalande teknisk lösning och vi fick tidigt förtroende för dem, berättar Niklas Rosenqvist.

Han säger vidare att prestanda är väldigt bra. På en fråga om det inte vore ännu bättre att köra en renodlad flashlösning (SSD) i stället för en blandad lösning med olika typer av diskar som Infinidat har svarar han att ”flashsystem skalar inte”.

– Prestanda är mer än tillräckliga hela tiden. Det finns körningar som tidigare tog flera timmar som går på en halvtimme nu.

Lägg till det Infinidats arkitektur som lovar bättre prestanda med tiden, i stället för sämre, vilket är vanligt. Förbättringen beror bland annat på effektiv användning av AI-algoritmer.

Enkel mjukvara
Ytterligare en aspekt som Niklas Rosenqvist nämner är Infinidats mjukvara för administration.

– Den är väldigt enkel att använda och ger bra översikt. Det är en fördel att den är webbaserad så att man slipper en Javaklient.

Vad gäller mjukvara nämner han också de uppdateringar som görs sömlöst online. Hittills har installationen hos Chalmers uppgraderats två gånger.

Priset var inte avgörande för Chalmers val av Infinidat, även om just lågt pris är ett av de argument som Infinidat gärna framhäver. Niklas Rosenqvist uttrycker det som att det inte skiljde så mycket i pris mellan Infinidat och de konkurrenter man tittade på, men att Infinidat erbjöd mest funktionalitet för pengarna.

Man kanske kan beskriva det förhållandet som ”lågt pris”, eller i alla fall som kostnadseffektivitet.

Trasiga diskar?
Alla som jobbar med lagringslösningar vet att hårddiskar går sönder ibland. Den viktiga frågan är hur det hanteras.

– Systemet kör vidare. Man väntar tills det finns ungefär tio trasiga hårddiskar innan de byts ut.

En del problem som oundvikligen uppstår hanteras genom att problematiska diskar ”byggs om” under drift.
– Det går väldigt snabbt. Jag har sett att det tar tio minuter att återuppbygga en disk. Jag begriper inte hur det kan gå så snabbt.

Standarddiskar
En viktig aspekt vad gäller Infinidats lagringsfilosofi är hur företaget ser på de olika komponenterna. Det har Niklas Rosenqvist noterat:

– Det är en mjukvara som vi har köpt, sedan används standardkomponenter för hårdvaran.
Bilden:
Niklas Rosenqvist, förvaltningsledare för IT-infrastruktur på Chalmers.
Bild: Infinidat